Politie waarschuwt voor onterecht criminaliseren van anderen

Het is gebleken dat personen uit onwetendheid dan wel opzettelijk anderen bekladden door hen als verdachte van een strafbaar feit aan te merken via social media. Daarbij wordt niet geschroomd om een foto van de persoon te verspreiden met daaronder het ‘strafbare feit’ dat de persoon zou moeten hebben gepleegd.

Door deze onsmakelijke grap wordt de persoon zowel binnen als buiten Suriname als crimineel aangemerkt.

Het gevaar dat de persoon loopt is dat hij zonder daartoe enige aanleiding te hebben gegeven kan worden overmeesterd en mishandeld door omstanders die ervan uitgaan dat zij een crimineel hebben gepakt. In een ernstig geval kan de persoon zelf worden neergeschoten, vanwege het feit dat hij als crimineel wordt aangezien.

Personen die anderen bekladden en beschuldigen maken zich schuldig aan artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 321 WbvSR

Lid 1 Degene die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt in de wetenschap dat de beschuldiging in strijd met de waarheid is, wordt als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van de vierde categorie, het zij met een van beide straffen.

 

Het Burgerlijk Wetboek biedt eveneens mogelijkheden dat de persoon die het kwaad is aangedaan het verzoek om herstel van eer en goede naam doet bij de rechter en eveneens een schade vergoeding eist.

Burgerlijk Wetboek

Artikel 1393

De burgerlijke rechtsvordering ter zake van belediging strekt tot vergoeding van de schade, en tot betering van het nadeel in eer en goede naam geleden.

De rechter zal, bij de waardering daarvan letten op het min of meer grove van de belediging, benevens op de hoedanigheid, de stand en de fortuin der wederzijdse partijen, en op de omstandigheden.

Opsporingsberichten met foto’s en volledige personalia van verdachten worden op last van de Procureur Generaal bij het Hof van Justitie uitgevaardigd.

 

Op de samenleving wordt een dringend beroep gedaan rekening te houden met het bovenstaande en niet zomaar in te gaan op berichten geplaatst door derden. U kunt voor verificatie of er een opsporingsbericht tegen een verdachte loopt terecht op de website van de politie www.politie.sr onder categorie ‘Opsporing en Gezocht’.

 

Dit bericht delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.