Rijbewijzen

OPHALEN VAN UW RIJBEWIJS

Wilt u weten als uw rijbewijs klaar ligt op de afdeling Rijbewijzen van de politie? Vul dan uw ID-nummer in in de zoekbalk hieronder om te kijken als uw ID-nummer voorkomt. Komt uw ID-nummer voor bij het zoeken, dan ligt uw rijbewijs klaar om opgehaald te worden.

AFDELING RIJBEWIJZEN

Op de afdeling rijbewijzen kunt u zich wenden voor:

Het indienen kan geschieden op de dag waarop het rijbewijs is vervallen of daarna.

De benodigdheden zijn:

 • 1 recente uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
 • 1 verklaring van inspectie CBB ( voor niet ingezetenen die in het bezit zijn van een Surinaams rijbewijs)
 • 1 recent doktersverklaring (niet ouder dan 2 weken)
 • Het vervallen rijbewijs en een copie daarvan.
 • Overleggen van een stortingskwitantie (Leges) van SRD 50, te betalen bij: de Centrale betaaldienst, de Hakrinbank, de V.C.B Bank, de Landbouwbank of DSB Bank. Het rekeningnummer waarop de storting moet geschieden, is bekend bij de banken.
 • SRD 250,= te betalen op de afdeling Rijbewijzen voor de administratieve afhandeling.


Het bovenstaande geldt niet voor rijbewijzen die langer dan een jaar zijn vervallen. Indien het rijbewijs langer dan 1 jaar vervallen is, dient men zich eerst op de afdeling Rijbewijzen aan te melden voor het berekenen van de te betalen boete.

Nadat zulks berekend is, wordt er een briefje aan betrokkene afgestaan. Met dit briefje, waarop het te storten bedrag vermeld staat, moet de betaling geschieden bij één van de boven vermelde banken.

Verlengen van een vervallen rijbewijs langer dan 3 jaren is NIET mogelijk. Indien het rijbewijs langer dan 3 jaar vervallen is, moet betrokkene zich aanmelden bij een rijschool voor het inwinnen van de nodige informatie.

Het aanvragen van een duplicaat is mogelijk wanneer:

 1. het geldig Surinaams rijbewijs verminkt of beschadigd is of wanneer men het rijbewijs om de een of andere reden niet kan tonen (hetzij diefstal, verlies etc.) Bij diefstal dient men ook een aangifte strookje te overleggen bij de indiening. De wachttijd voor een gestolen of verloren rijbewijs is minimaal 2 weken.
 2. Bij echtscheiding indien men weer hertrouwd is ( kopie scheidingsakte overleggen),
 3. Bij Naamsverandering of adreswijziging. Bij erkenning een geboorte akte meenemen. De benodigde stukken zijn: 1 recent uittreksel (niet langer dan 6 maanden) en het overleggen van een stortingskwitantie(Leges) t.w.v SRD 100,= (de betaling kan geschieden bij Centrale betaaldienst, de Hakrinbank, de V.C.B Bank, de Landbouwbank of de DSB Bank). Het rekeningnummer waarmee de storting moet geschieden is bekend bij de verschillende banken.
 4. De administratieve afhandelingskosten op de afdeling Rijbewijzen bedraagt SRD 350,=

Het aanvragen van het internationaal rijbewijs geldt alleen voor personen die in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Let wel: Het internationaal rijbewijs is alleen in het buitenland geldig.

De benodigde stukken zijn:

 • 1 plakzegel van srd 1, of meer
 • Uw geldig Surinaams rijbewijs
 • 1 kopie van het geldig Surinaams rijbewijs
 • 2 recente en goedgelijkende pasfoto’s
 • 1 stortingsbewijs van srd 75,=
 • Indiening geschiedt tenminste 2 weken voor vertrek ( indien men een week voor vertrek indient, moet men een copie van de ticket overleggen.)
 • De administratieve afhandelingskosten op de afdeling Rijbewijzen bedraagt SRD 250,=

 

Benodigdheden bij afhaal van het internationaal rijbewijs:
– Het geldig Surinaams rijbewijs
– De betalingskwitantie van de afhandelingskosten overleggen.
– Geldig paspoort

Opmerkingen:
– Het afhalen van het internationaal rijbewijs is strikt persoonlijk!
– De geldigheidsduur van het internationaal rijbewijs is hoogstens een jaar (1) vanaf de dag van afgifte. Indien blijkt dat het Surinaams rijbewijs van de aanvrager binnenkort (binnen een jaar) zal vervallen, zal het internationaal rijbewijs ook dezelfde geldigheidsduur hebben.
LET WEL: Het internationaal rijbewijs wordt uitgegeven conform de categorieën van het nationaal rijbewijs.

Dit geldt voor personen die voor hun vertrek naar het buitenland, reeds in het bezit waren van een geldig Surinaams rijbewijs. Betrokkene moet WEL in het bezit zijn van een geldig buitenlands rijbewijs. Indien betrokkene niet in het bezit is van een buitenlands rijbewijs, dan is het opteren van het Surinaams rijbewijs NIET mogelijk. De benodigde stukken zijn:
 • 1 recent uittreksel (niet langer dan 6 maanden)
 • 1 verklaring van inspektie CBB
 • 1 recent doktersverklaring (niet langer dan 2 weken)
 • Overleggen van een stortingskwitantie (Leges) t.w.v. SRD 50,- ( de betaling kan geschieden bij Centrale betaaldienst, de Hakrinbank, V.C.B. Bank, Landbouwbank of de DSB Bank). Het rekeningnummer waarop de storting moet geschieden is bekend bij de verschillende banken.
 • Een kopie van het geldig buitenlands rijbewijs.
 • Een kopie van het Surinaams rijbewijs ( indien men zulks kan overleggen)
 • Indien men het Surinaams rijbewijs niet kan overleggen, moet men aangeven welk jaar het Surinaams rijbewijs is behaald
 • De administratieve afhandelingskosten op de afdeling Rijbewijzen bedraagt SRD 100,=

Vreemdelingen die hier te lande zijn en geen internationaal rijbewijs hebben meegenomen kunnen een rij-toestemmingsbewijs aanvragen. Een rij-toestemmingsbewijs is één (1) jaar geldig en kan 3 ( drie) keren of meer worden aangevraagd. Nadat men 3( drie) keren het rij toestemmingsbewijs heeft aangevraagd, kan men in aanmerking komen voor het Surinaams rijbewijs, indien de behoefte hiervoor bestaat.

De benodigde stukken voor het rij-toestemmingsbewijs  zijn:

 • Kopie van het buitenlands paspoort (pagina persoonsgegevens en stempel v/d vreemdelingendienst/MP)
 • Kopie verblijfsvergunning ( beschikking)
 • Kopie van het geldig buitenlands rijbewijs (voor en achterzijde)
 • Betaling 1e aanvraag; Overleggen van een stortingskwitantie (Leges) t.w.v. SRD 150,= (de betaling kan geschieden bij Centrale betaaldienst, de Hakrinbank, V.C.B. Bank, Landbouwbank of de DSB bank). Het rekeningnummer waarmee de storting moet geschieden is bekend bij de verschillende instellingen.
 • Betaling 2e verlenging of meer; Overleggen van een stortingskwitantie van SRD 100,=
 • De administratieve afhandelingskosten op de afdeling Rijbewijzen bedraagt SRD 350,=

 

De benodigde stukken voor verlenging rij-toestemmingsbewijs  zijn:

 • Kopie rij-toestemmingsbewijs  (voor en achterzijde).
 • Kopie van het buitenlands paspoort (pagina persoonsgegevens en stempel v/d vreemdelingendienst/MP)
 • Kopie van het geldig buitenlands rijbewijs (voor en achterzijde)
 • Leges van srd 100,= bij de centrale betaaldienst/ Hakrinbank

 

Benodigde stukken voor de aanvraag van het Surinaams rijbewijs op basis van reeds verleende rij-toestemming gedurende 3 jaren:

 • Kopie van het buitenlands paspoort voor en achterzijde
 • Kopie van het recent rij toestemmingsbewijs voor en achterzijde
 • Een echtheidsverklaring van het geldig buitenlands rijbewijs
 • Een officiële vertaling van het buitenlands rijbewijs waarvan de tekst NIET in het Nederlands of Engels is gesteld.(geldt NIET voor het Nederlands rijbewijs).
 • Een rijbewijs uittreksel CBB (betrokkene moet ingeschreven staan bij CBB)
 • Een geneeskundige verklaring ( niet ouder dan 14 dagen)
 • Betaling aanvraag 1e aanvraag; Overleggen van een stortingskwitantie(Leges) t.w.v. Srd 250,- ( de betaling kan geschieden bij Centrale betaaldienst, de Hakrinbank, V.C.B. Bank, Landbouwbank of de DSB Bank). Het rekeningnummer waarmee de storting moet geschieden is bekend bij de verschillende banken.
 • De administratieve afhandelingskosten op de afdeling Rijbewijzen bedraagt SRD 100,=
De kosten van een echtheidsverklaring zijn SRD 250,-.

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.