Rijbewijzen

OPHALEN VAN UW RIJBEWIJS

Wilt u weten als uw rijbewijs klaar ligt op de afdeling Rijbewijzen van de politie? Type hieronder in de zoekbalk dan uw ID-nummer in. Komt uw ID-nummer voor na het invoeren van uw ID-nummer, dan ligt uw rijbewijs klaar op de afdeling Rijbewijzen om opgehaald te worden.

AFDELING RIJBEWIJZEN

Op de afdeling rijbewijzen kunt u zich wenden voor:

Het indienen kan geschieden op de dag waarop het rijbewijs is vervallen of daarna.

De benodigdheden zijn:

 • 1 recente uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
 • 1 verklaring van inspectie CBB ( voor niet ingezetenen die in het bezit zijn van een Surinaams rijbewijs)
 • 1 recent doktersverklaring (niet ouder dan 2 weken)
 • Het vervallen rijbewijs en een copie daarvan.
 • Overleggen van een stortingskwitantie (Leges) van SRD 50, te betalen bij: de Centrale betaaldienst, de Hakrinbank, de V.C.B Bank, de Landbouwbank of DSB Bank. Het rekeningnummer waarop de storting moet geschieden, is bekend bij de banken.
 • SRD 250,= te betalen op de afdeling Rijbewijzen voor de administratieve afhandeling.


Het bovenstaande geldt niet voor rijbewijzen die langer dan een jaar zijn vervallen. Indien het rijbewijs langer dan 1 jaar vervallen is, dient men zich eerst op de afdeling Rijbewijzen aan te melden voor het berekenen van de te betalen boete.

Nadat zulks berekend is, wordt er een briefje aan betrokkene afgestaan. Met dit briefje, waarop het te storten bedrag vermeld staat, moet de betaling geschieden bij één van de boven vermelde banken.

Verlengen van een vervallen rijbewijs langer dan 3 jaren is NIET mogelijk. Indien het rijbewijs langer dan 3 jaar vervallen is, moet betrokkene zich aanmelden bij een rijschool voor het inwinnen van de nodige informatie.

Het aanvragen van een duplicaat is mogelijk wanneer:

 1. het geldig Surinaams rijbewijs verminkt of beschadigd is of wanneer men het rijbewijs om de een of andere reden niet kan tonen (hetzij diefstal, verlies etc.) Bij diefstal dient men ook een aangifte strookje te overleggen bij de indiening. De wachttijd voor een gestolen of verloren rijbewijs is minimaal 2 weken.
 2. Bij echtscheiding indien men weer hertrouwd is ( kopie scheidingsakte overleggen),
 3. Bij Naamsverandering of adreswijziging. Bij erkenning een geboorte akte meenemen. De benodigde stukken zijn: 1 recent uittreksel (niet langer dan 6 maanden) en het overleggen van een stortingskwitantie(Leges) t.w.v SRD 100,= (de betaling kan geschieden bij Centrale betaaldienst, de Hakrinbank, de V.C.B Bank, de Landbouwbank of de DSB Bank). Het rekeningnummer waarmee de storting moet geschieden is bekend bij de verschillende banken.
 4. De administratieve afhandelingskosten op de afdeling Rijbewijzen bedraagt SRD 350,=

Het aanvragen van het internationaal rijbewijs geldt alleen voor personen die in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Let wel: Het internationaal rijbewijs is alleen in het buitenland geldig.

De benodigde stukken zijn:

 • 1 plakzegel van srd 1, of meer
 • Uw geldig Surinaams rijbewijs
 • 1 kopie van het geldig Surinaams rijbewijs
 • 2 recente en goedgelijkende pasfoto’s
 • 1 stortingsbewijs van srd 75,=
 • Indiening geschiedt tenminste 2 weken voor vertrek ( indien men een week voor vertrek indient, moet men een copie van de ticket overleggen.)
 • De administratieve afhandelingskosten op de afdeling Rijbewijzen bedraagt SRD 250,=

 

Benodigdheden bij afhaal van het internationaal rijbewijs:
– Het geldig Surinaams rijbewijs
– De betalingskwitantie van de afhandelingskosten overleggen.
– Geldig paspoort

Opmerkingen:
– Het afhalen van het internationaal rijbewijs is strikt persoonlijk!
– De geldigheidsduur van het internationaal rijbewijs is hoogstens een jaar (1) vanaf de dag van afgifte. Indien blijkt dat het Surinaams rijbewijs van de aanvrager binnenkort (binnen een jaar) zal vervallen, zal het internationaal rijbewijs ook dezelfde geldigheidsduur hebben.
LET WEL: Het internationaal rijbewijs wordt uitgegeven conform de categorieën van het nationaal rijbewijs.

Dit geldt voor personen die voor hun vertrek naar het buitenland, reeds in het bezit waren van een geldig Surinaams rijbewijs. Betrokkene moet WEL in het bezit zijn van een geldig buitenlands rijbewijs. Indien betrokkene niet in het bezit is van een buitenlands rijbewijs, dan is het opteren van het Surinaams rijbewijs NIET mogelijk. De benodigde stukken zijn:
 • 1 recent uittreksel (niet langer dan 6 maanden)
 • 1 verklaring van inspektie CBB
 • 1 recent doktersverklaring (niet langer dan 2 weken)
 • Overleggen van een stortingskwitantie (Leges) t.w.v. SRD 50,- ( de betaling kan geschieden bij Centrale betaaldienst, de Hakrinbank, V.C.B. Bank, Landbouwbank of de DSB Bank). Het rekeningnummer waarop de storting moet geschieden is bekend bij de verschillende banken.
 • Een kopie van het geldig buitenlands rijbewijs.
 • Een kopie van het Surinaams rijbewijs ( indien men zulks kan overleggen)
 • Indien men het Surinaams rijbewijs niet kan overleggen, moet men aangeven welk jaar het Surinaams rijbewijs is behaald
 • De administratieve afhandelingskosten op de afdeling Rijbewijzen bedraagt SRD 100,=

VOORWAARDEN AANVRAAG RIJTOESTEMMING

1. In het bezit zijn van een (geldig) buitenlands nationaal rijbewijs
2. Niet in het bezit zijn van een (geldig) internationaal rijbewijs
3. Legale status van verblijf in Suriname van langer dan 2 weken.
Let op:
Indien een vakantieganger of een persoon voor zakelijke doeleinden in Suriname is en die kan aantonen dat hij/zij niet langer dan twee weken in het land zal verblijven, mag die met zijn/haar geldig buitenlands nationaal rijbewijs in Suriname rijden. Er is in dit geval geen rijtoestemming, noch een internationaal rijbewijs nodig!

Bij de aanvraag te overleggen:

1. Originele buitenlands nationaal rijbewijs en kopieën van de voor en achterzijde van het rijbewijs.

2. Officiële vertaling van de tekst op het rijbewijs als deze niet in het Nederlands of het Engels is. (let wel: de gehele tekst moet leesbaar/ verstaanbaar zijn. Dit kan aangevraagd worden bij een erkend vertaalinstituut en moet voorzien zijn van stempel en gegevens van het instituut).

4. Kwitantie van storting in staatskas (leges). Voor een nieuwe aanvraag srd 150,- en voor elke verlenging srd 100,-. (let wel: indien tussen de laatste dag van de bestaande rijtoestemming en de daarop volgende aanvraag 1 week of meer is verstreken, wordt de volgende aanvraag gerekend tot een nieuwe aanvraag).

5. Bewijs overleggen omtrent de legale status van verblijf. (kopie uit het paspoort van de pagina met de persoonsgegevens en de pagina met de stempel van legale binnenkomst en duur van het verblijf. Het originele paspoort moet ook overlegd worden bij de aanvraag).

Let op:
De rijtoestemming wordt verleend voor de duur van het legaal verblijf ten tijde van de aanvraag en overeenkomstig de duur van de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs, doch voor een periode van ten hoogste 1 (één) jaar.

6. Afhandelingskosten srd 350,- te voldoen bij de aanvraag.
Bij afhalen moet de aanvrager het buitenlands nationaal rijbewijs en de kwitantie van de betaalde afhandelingskosten overleggen.

Noot: de kopieën moeten duidelijk leesbaar zijn

AANVRAAG VERLENGING VAN RIJTOESTEMMING

1. De documenten genoemd onder de punten 1 tot en met 4 bij de aanvraag van een rijtoestemming.
2. Kwitantie van storting in staatskas van srd 100,-.
3. Kopie van de vorige verkregen rijtoestemming (voor- en achterkant).
4. Afhandelingskosten srd 350,- te voldoen bij de aanvraag.
Bij afhalen, het buitenlands nationaal rijbewijs en kwitantie van de afhandelingskosten overleggen.
(Noot: de aanvraag voor verlenging, moet binnen 1 week na het verlopen van de geldigheidsduur van het laatste bewijs, gedaan te worden).

AANVRAAG OVERSCHRIJVING
VAN RIJ-TOESTEMMING NAAR HET SURINAAMS RIJBEWIJS

1. De aanvrager moet bewijs leveren dat hij reeds drie jaren (onafgebroken) rij toestemming heeft verkregen.

2. Overleggen van een geneeskundige verklaring welke op de dag van de aanvraag niet ouder is dan veertien dagen.
3. Kwitantie van storting in staatskas van srd 250,-.
4. Een echtheidsverklaring van het buitenlands nationaal rijbewijs. (te verkrijgen in het land van afgifte of diens ambassade).
5. Een officiële vertaling van de tekst op het rijbewijs als deze niet in het Nederlands of het Engels is. (let wel: de gehele tekst moet leesbaar/ verstaanbaar zijn. Dit kan aangevraagd worden bij een erkend vertaalinstituut en moet voorzien zijn van stempel en gegevens van het instituut).
6. Een uittreksel uit het bevolkingsregister van Suriname. (de aanvrager moet ingeschreven zijn bij CBB en beschikken over een identiteitskaart).
7. Afhandelingskosten srd 250,-. (te voldoen bij het afhalen).

De kosten van een echtheidsverklaring zijn SRD 250,-.

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.