Aankondiging inning van boetes bij gevonniste verkeersovertreders op de J.A.P internationale luchthaven

Ingaande 15 december 2018 zal de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS), die belast is met het executeren van verkeersvonnissen, haar werkzaamheden ook uitvoeren op de  Johan Adolf Pengel internationale luchthaven

Dit houdt in dat passagiers die op reis gaan maar eerder een bekeuring hebben gehad ter zake een verkeersovertreding en die de boete niet hebben voldaan, door de rechter veroordeelt zijn en een opgelegde vonnis op hun naam hebben staan.

Een gerechterlijk verkeersvonnis houdt in dat de overtreder bij verstek is veroordeeld tot het betalen van een door de rechter bepaald geldbedrag danwel het uitzitten van een subsidiaire hechtenis van een aantal dagen of weken.

Ter voorkoming om aan de kant gezet te worden bij de paspoort controle zullen vertrekkende passagiers zeven (7) dagen voor vertrek, van maandag tot en met vrijdag van 07.00- tot 10.00 uur, in de gelegenheid worden gesteld om op de basis van de afdeling ANRS te informeren of zij wel of geen verkeersvonnis op hun naam hebben staan ter afhandeling hiervan. De afdeling ANRS is gehuisvest in het gebouw van politiebureau Latour.

Leden van de afdeling ANRS zullen zich naar de luchthaven begeven om bij de weigerachtige passagiers de achterstallige betalingen te innen.

Ter voorkoming dat de passagier zijn of haar  voorgenomen vlucht mist doet de politie een dringend beroep op zulke reizigers de hun  opgelegde boete(s) te voldoen ter voorkoming dat men in hechtenis wordt genomen.

Arriverende passagiers, die verkeersvonnissen op hun naam hebben staan, zullen na aankomst op de J.A.P. internationale luchthaven hieromtrent worden geïnformeerd, waarna zij zullen worden opgeroepen om zich binnen drie dagen na aankomst op de afdeling ANRS te melden voor de afhandeling van hun zaak.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.