Vrouw in verzekering gesteld voor opzettelijke HIV besmetting

De politie van het ressort Latour heeft op woensdag 14 februari de 38-jarige Deborah W. in verzekering gesteld.

Debora wordt ervan verdacht haar partner opzettelijk te hebben besmet met het HIV virus.

Haar partner deed in de vroege ochtend van 14 februari het politiebureau aan voor het doen van aangifte. Hij verklaarde dat hij reeds twee jaar samenwoont met de vrouw op een adres in het politie ressort. Zij heeft het voor hem verzwegen dat zij HIV positief is.

De laatste tijd is het de man opgevallen dat Deborah een agressief gedrag vertoont. Korte tijd nadat zij enkele tabletten innam, werd zij weer rustig. Bij navraag verklaarde zij dat de tabletten pijnstillers zijn. Gelet op het feit dat het agressieve gedrag van de vrouw meermalen optrad, besloot de aangever op onderzoek uit te gaan.

In de klerenkast van de vrouw trof de partner voor een tweede keer een zak met de tabletten aan. Hij vertrouwde de zaak niet en bracht de tabletten naar een apotheek waar hij te horen kreeg dat het aidsremmers zijn.

De man confronteerde de vrouw hiermee. Zij bekende al vijf jaar besmet te zijn, maar niet wist hoe zij hem dit moest vertellen. In zijn boze bui stapte de partner naar het politiebureau. Terwijl hij bezig was met de aangifte, stormde  Deborah woedend het politiebureau binnen. Ze ging te keer tegen haar partner en bracht de man slagen toe aan het lichaam. Een politieman kwam tussen beide om erger te voorkomen. Ook de wetsdienaar werd door haar aangevallen en liep zwellingen op in zijn gezicht. De wetsdienaar moest medisch worden behandeld.

De partner die aangaf zelfmoord te zullen plegen als blijkt dat hij ook besmet is, werd ter afkoeling opgehouden op het politiebureau. In zijn auto werd een fles verdelgingsmiddel aangetroffen en in beslag genomen. Nader onderzoek wees uit dat de partner al die tijd ook de remmers gebruikte, omdat Deborah deze bij het klaarmaken van het eten, de remmers in zijn voeding verwerkte.

Deborah werd in de boeien geslagen en voorgeleid. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Deborah ter zake artikel 306b, met als titel Handelen met HIV-besmetting van het wetboek van Strafrecht en zware mishandeling in verzekering gesteld.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.