Trafficking In Person KPS zet kwaliteitsverbetering voort

De politieambtenaren van de afdeling Trafficking In Person (TIP) hebben een vierdaagse training Slachtoffer- en Verdachte verhoor gevolgd.
Deze training met een tweeledig karakter is eveneens in het kader van de kwaliteitsverbetering georganiseerd. Het eerste deel betrof voornamelijk het theoretische kader van verhoren met in achtneming van het wettelijke kader. Daarbij zijn er vooral de strategieën die kunnen worden toegepast bij zowel verdachten als slachtoffer verhoren aan de orde gekomen. Het tweede deel was voornamelijk het uitwisselen van de praktijk ervaringen en inzichten. De discussies bleven niet uit.
De training is verzorgd door de inspecteur van politie, Aino Liesdek. De organisatie van deze activiteit lag in handen van het waarnemend hoofd TIP, de onderinspecteur van politie Letitia Pinas.
Met het uitvoeren van de training is invulling gegeven aan één van de beleidsvoornemens van TIP welke opgenomen zijn in het strategisch plan Traffiking in Person van het KPS.
De training ‘Slachtoffer- en Verdachtenverhoor’ is gehouden in de periode van maandag 10 tot en met vrijdag 15 mei en werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat aan de deelnemers.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.