Politie keurt onmaatschappelijk gedrag ten stelligste af

Het is de politie opgevallen dat zowel mannen als vrouwen zich de laatste tijd schuldig maken aan onmaatschappelijk en sociaal onwenselijk gedrag in het openbaar, welk omschreven en strafbaar gesteld is in de artikelen 531 en 532 van het Surinaams wetboek van strafrecht als te zijn “overtredingen betreffende de zeden”. Recentelijk ging op social media in twee afzonderlijke gevallen, videofilms viraal waarbij in het ene geval te zien is hoe een man- en een vrouwspersoon langs de openbare weg bezig waren met geslachtsgemeenschap. In het ander geval gaat het om twee manspersonen, van wie de ene zat op een bromfiets terwijl de andere een voor het openbare zicht seksuele/ontuchtelijke handelingen toeliet.

De recherche van Regio Midden heeft op woensdag 23 april 2023 de buschauffeur R.V. en de vrouwspersoon J.J. op het politiebureau ontboden. Bij aankomst op het bureau werden zij gelijk aangehouden en voorgeleid bij een hulp officier van justitie. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werden zij na een zeer ernstige waarschuwing, heengezonden. Aan de opsporing en aanhouding van de twee manspersonen van het ander geval wordt gewerkt.

Let wel: personen die pornobeelden verspreiden maken zich schuldig aan pornografie en de personen die deze handelingen in het openbaar verrichten maken zich o.a. schuldig aan openbare schennis der eerbaarheid. Al deze gedragingen zijn in onze wet, strafbaar.De politie doet een dringend beroep op de gemeenschap om dit soort gedragingen in het openbaar achterwege te laten. Wat zich in een gemeenschap voltrekt aan moreel verval en vervaging van waarden en normen sijpelt altijd door naar de jeugd. Elk volwassen persoon mag invulling geven aan zijn of haar intieme vleselijke behoeften, maar houdt u er rekening mee dat de leefgemeenschap daarmee niet wordt geschaad. Op een ieder op het Surinaams grondgebied rust de gezamenlijke plicht, ervoor zorg te dragen dat er geen vervaging van normen en waarden plaatsvindt. Aan de gemeenschap wordt gevraagd alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de perso(o)nen die bovengenoemde filmpjes hebben opgenomen en/of gepubliceerd, in contact te treden met het dichtstbijzijnde politiebureau of op het telefoonnummer 115 of de Recherche van de Nieuwe Grond.

De politie public relations

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.