Onjuiste opmerkingen gemaakt door mevrouw Van Dijk-Silos met betrekking tot een drugsonderzoek

Onlangs heeft mevrouw Van Dijk-Silos tijdens een discussieavond georganiseerd door de Kenniskring beweerd dat het politie korps compleet corrupt is. Als grondslag voor die bewering verwees zij naar een drugszaak waarbij de Nidender, Oemrawsingh om het leven is gebracht.
Mevrouw Van Dijk- Silos zei die avond vol overtuiging dat Oemrawsingh, die volgens haar de eigenaar van de onderschepte cocaïne was, door de politie als getuige verhoord en heen gezonden was om daarna van kant te worden gebracht.
De bewering van mevrouw Van Dijk-Silos dat Oemrawsingh door de politie als getuige verhoort en heen gezonden was is totaal in strijd met de waarheid.
De onderzoekunit, die met het onderzoek van die drugszaak belast was, heeft Nidender, Oemrawsingh nimmer verhoord. Oemrawsingh is onder andere op zijn woonadres opgespoord maar werd niet aangetroffen. De politie had sterk het vermoeden dat Oemrawsingh was ondergedoken. Familie leden van Oemrawsingh zijn wel bij proces-verbaal verhoord door de politie.
Merkwaardig is dat terwijl de onderzoekunit nog in Paramaribo was door sommige media bedrijven beweerd werd dat Oemrawsingh door de politie verhoord was.
Tot slot wil de korpsleiding aan een ieder duidelijk maken, dat altijd opgetreden zal worden tegen politieambtenaren die handelingen plegen of nalaten in strijd met het beroep. Het plegen van corruptieve handelingen is een daar van. Dat optreden kan disciplinair of strafrechtelijk zijn. De zwaarste disciplinaire straf die een politieambtenaar kan krijgen is oneervol ontslag.
De korpsleiding draagt tot nu toe de overtuiging dat het merendeel van de politieambtenaren hun werk naar eer en geweten doen ten gunste van iedereen in de republiek Suriname.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.