Hoofdcommissaris Daniel aangesteld als korpschef KPS

De commissaris van politie Agnes Daniel is op vrijdag 12 februari, na te zijn bevorderd tot hoofdcommissaris van politie door de president van de republiek Suriname geïnstalleerd als de nieuwe korpschef van het Korps Politie Suriname.

De politiechef heeft jaren als de tweede persoon na de vertrekkende korpschef Humphrey Tjin Liep Shie gefungeerd. In januari 2016 nam zij officieel als waarnemend korpschef het roer over de politieorganisatie van de gewezen korpschef, die door de minister van Justitie en Politie is aangesteld als directeur van het departement.

Middels de overdracht van het vaandel van het Korps Politie Suriname door president  Desi Bouterse aan de hoofdcommissaris is de verantwoordelijkheid voor het beheer van de organisatie overgedragen.

De hoofdcommissaris bedankte een ieder in het bijzondere haar voorganger tijdens haar inaugurele rede. “Zij aan zij hebben wij tientallen jaren mogen werken aan de opbouw van dit korps”, gaf zij de afgezwaaide korpschef mee.  De politiechef zei ervan overtuigd te zijn dat er in gezamenlijkheid zal worden gewerkt naar de verdere opbouw van het korps.

De minister van Justitie en Politie gaf de nieuw bakken korpschef mee zich waar te moeten maken in haar nieuwe functie. Het korps zal volgens haar een andere gezicht krijgen. “Ik ben ervan overtuigd dat deze korpschef geschiedenis zal maken”, zei de bewindsvrouw. Volgens de minister zal de politiechef, vanwege haar overtuiging van pure integriteit, onbevreesdheid en  geen vrees voor publiek te durven handelen, ondersteund worden door  haar bij het toepassen van correcties in het korps. 

President Desi Bouterse heeft de nieuwe korpschef de lange weg van obstakels naar haar nieuwe functie zien overbruggen. Nu zij als korpschef is geïnstalleerd heeft het staatshoofd een beroep gedaan op de politiechef  om meer dan ooit haar land en organisatie de voorkeur te geven boven haar zelf. 

De president gaf verder mee dat de korpschef naast haar rechtsdienaar en wetsdienaar zijn als diender van de gemeenschap zal moeten optreden. 

Na 120 jaar is er voor het eerst een vrouw benoemd tot korpschef van het  Korps Politie Suriname.

 

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.