SOLLICITATIE OPROEP

Het Korps Politie Suriname draagt o.a. zorg voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, de opsporing van strafbare feiten en het voorkomen van inbreuk daarop. Voelt u zich geroepen hiervoor mede zorg te dragen solliciteer dan voor de opleiding tot ASPIRANT AGENT VAN POLITIE


U dient aan de volgende vereisten te voldoen:


Gegadigden moeten aan de volgende eisen voldoen:
– De Surinaamse nationaliteit bezitten.
– In het bezit zijn van minimaal een Mulo diploma of daaraan gelijkgesteld diploma.
– In het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs categorie B-E.
– Blootsvoets een lengte hebben van niet minder dan:
voor mannen : 1.67 m.
voor vrouwen : 1.60 m.
– Van onbesproken levensgedrag zijn.
– Leeftijd: Tenminste 21 en ten hoogste 28 jaar oud zijn.


Gelet zal worden op een representatief voorkomen en verder zult u onderworpen worden aan de volgende selectie-onderdelen:
– Het sollicitatiegesprek
– De sporttest, waarvan zwemmen een onderdeel is
– Het milieu en antecedentenonderzoek
– Het psychologisch onderzoek
– Het geneeskundig onderzoek
Indien de resultaten van de selectie onderdelen positief zijn, kunt u op basis van beschikbare plaatsingsmogelijkheden worden toegelaten tot de Basis Politie Opleiding (BPO).

Spreekt dit u aan, kunt u zich online registreren via de link https://e-services.gov.sr/, waarbij u alle nodige stukken, moet uploaden. De online sollicitatie geschiedt van vrijdag 08 december 2023 tot en met vrijdag 15 december 2023 tot 24.00 u. Er zal dus geen fysieke registratie zijn. Indien er onduidelijkheden of vragen zijn kunt u mailen op het email adres: basispolitieopleidingen@gmail.com

De volgende stukken moeten geüpload worden te weten:

  • diploma’s met cijferlijsten
  • sollicitatiebrief gericht naar de wnd. Korpschef van het Korps Politie Suriname t.a.v.
    de HR- Manager, de Commissaris van politie M. Palmtak LL.M, BPol.
  • recente nationaliteitsverklaring
  • een recente pasfoto
  • ID-kaart.

LET OP!
1.Kosten voor het psychologisch- en geneeskundig onderzoek zijn voor rekening van de sollicitant. Restitutie is niet mogelijk.

  1. Indien blijkt dat u, gedurende de periode van selectie en toelating en zelfs na de toelating, informatie, van welke aard dan ook die relevant is voor de selectie en toelating, hebt verzwegen of onvoldoende hebt benadrukt, het verdere traject met u onverwijld zal worden beëindigd.
  2. Het ingevuld sollicitatieformulier dient u uit te printen en deze getekend mee te nemen voor het volgend traject.

Paramaribo, 5 december 2023
De wnd. Korpschef van het Korps Politie Suriname,
Commissaris van politie
Dhr. R. Kensen

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.