Politie treedt op bij geluidsoverlast; pastor in verzekering gesteld voor mishandeling en wederspannigheid

De Politie van het ressort Latour heeft op donderdag 3 mei opgetreden bij geluidsoverlast op een adres in het ressort.
Op dinsdag 1 mei kreeg de politie van het ressort weer melding van geluidsoverlast op het zelfde adres in het ressort. De wetsdienaren gingen naar de plek. Bij het zien van de politie werden de geluidsversterkers minder luid gezet. De agenten hebben de leider toen aangesproken. Op de bewuste donderdag van 3 mei kwam wederom de melding van geluidsoverlast binnen. Vermeldenswaard is dat de gemeente een vergunning heeft voor het houden van diensten op de woensdag, de vrijdag en de zondag.
De wetsdienaren togen wederom naar de plek. Bij het zien van een van de agenten riep de leider van de gemeente luidt: “Wat komt deze koelieman in mijn kerk doen” en zei tegen zijn volgelingen dat zij de politie moeten wegjagen.
De man stak zijn vingers in het gezicht van de wetsdienaar en ging tegen hem tekeer. Ondanks de politie ter plaatse was werden de geluidsversterkers niet minder luid gezet. Via de Centrale Meldkamer is toen assistentie ingeroepen. De leider is gewezen op het feit dat de buren enorme last ondervinden van het geluid. Hij gaf de wetsdienaren te kennen dat hij dat pas na 13.00 uur zou doen en dat niemand daar problemen mee moet hebben. Verder dat vooraanstaanden achter hem staan, dus gaat hij gewoon door.
De man is voorgehouden dat hij voor overlast zorgt. In artikel 56 lid 1. van de PolitieStrafwet, is opgenomen dat degene die door middel van een toestel( apparaat), bestemd of gebruik voor het hoorbaar maken van muziek of van de menselijke stem, hetzij in de buitenlucht, in een afgesloten ruimte, voor de omgeving hinderlijk geluid maakt, wordt gestraft met een geldboete. De wetsdienaren hebben eveneens gebruik gemaakt van de algemene strafvorderlijke bevoegdheid die is neegelegd in artikel 82 lid 1 Strafvordering. Op basis daarvan is de geluidsinstallatie in beslaggenomen.

De leider van de gemeente verzette zich heving daartegen. Hij probeerde het wapen van één van de wetsdienaren uit de holster te rukken, waardoor de broek van de politieman scheurde. Hij bracht een andere collega een vuistslag toe in zijn gezicht, waardoor die gewond raakte. Ook een andere collega moest klappen incasseren waardoor hij een zwelling in zijn gezicht heeft. De gemeente leider is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

Buurtbewoners klagen reeds twee jaar bij de politie dat zij last hebben van het geluid van bedoelde gemeente in het ressort. De diensten worden gehouden met een grote geluidsinstallatie, wat door de buren als enorm lastig wordt ervaren.
De leider is ettelijke malen door de ressort commandant van Latour opgeroepen om op het bureau te verschijnen om dit geval met hem te bespreken om een oplossing te brengen in de zaak. Hij is echter nimmer verschenen.
De gemeente die lang zonder vergunning opereerde kreeg op een gegeven een vergunning, waarin ook voorwaarden zijn opgenomen, waaronder:
1. dat het geluid niet boven 110 decibel mag zijn
2. de buren geen last mogen ondervinden van de geluidsversterkers die gebruikt worden
3. dat de bevelen van de politie stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd

Verder zijn er nog punten met betrekking tot de aanvang en het einde van de diensten, alsook het schoonhouden van de omgeving opgenomen en is afgesloten met de waarschuwing dat het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden intrekking van de toestemming zal opleveren.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.