B E K E N D M A K I N G

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat met de aangekondigde oproepen tot stakingen en alles platleggen, omwille van de openbare orde rust en veiligheid, de wegen rondom het Onafhankelijkheidsplein, te weten:

  1. Henck Arron- Mirandastraat
  2. Waterkant- Mirandastraat
  3. Hoek Lim A Postraat – Waterkant
  4. Henck Arron –Tamarindelaan

met ingang van woensdag 3 mei 2023 tot nader order voor het verkeer zullen worden afgesloten.

Het recht van vreedzaam protesteren wordt ten volle erkent en zal geen inbreuk daarop worden gepleegd dan in de gevallen waar de wet dat toelaat.


“Burgers moeten zich ervan bewust zijn dat leven in een Rechtsstaat hun rechten geeft, maar ook plichten. Een ieder heeft de plicht mee te werken aan orde en rust in de samenleving”, laat de politie weten.


Op de gemeenschap wordt een dringend beroep gedaan om bij het constateren van ongeregeldheden of beginnende vormen van criminaliteit, melding te doen bij de dichtstbijzijnde politiepost of aan het Command Center via 115 of de gratis tip lijn op het nummer 179.

Politie eenheden zullen tezamen met eenheden van het Nationaal Leger alles in het werk stellen om op het totale Surinaamse grondgebied, de orde te blijven handhaven en rust terug te brengen in de samenleving, daar waar inbreuken op worden gepleegd.

Op weggebruikers wordt het beroep gedaan om voor het bereiken van uw bestemming zoveel mogelijk alternatieve wegen uit te kiezen, de aanwijzingen van de politie stipt op te volgen.
Aan de samenleving wordt gevraagd met het bovenstaande rekening te houden.

Paramaribo, 3 mei 2023
Public Relations K.P.S.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.