Wie mag een beschermingsbevel aanvragen binnen de Wet Huiselijk Geweld?

* De partner of ex-partner(slachtoffer) van de dader (gedaagde).

* Een lid van het gezin van het slachtoffer of de dader.

* Een kind of behoeftige door tussenkomst van bijvoorbeeld: de school die het kind bezoekt, een arts, een psycholoog, een erkend maatschappelijk werker, een opsporingsambtenaar, het Bureau voor familierechtelijke zaken, het Openbaar Ministerie of elk andere bloed- of aanverwant van het kind of de behoeftige.

* Een ouder van het slachtoffer of van de dader.

* Een persoon die met de dader een kind heeft.

Wat betekent deze wet in de praktijk?

* Een ander alternatief, dan het strafrechtelijke.

* Ruimere mogelijkheden tot bescherming door de ruime definitie van huiselijk geweld

* Bescherming nog voordat het geweld heeft plaatsgehad.

* Meerdere personen en instanties die namens het slachtoffer een verzoek tot bescherming kunnen doen.

* Snellere en eenvoudigere procedures.

* Geen advocaat nodig.

Wat houd de snellere procedure in ?

* Binnen 7 dagen na indiening van het verzoek wordt de zaak behandeld.

* De rechter moet binnen 2 maanden een besluit nemen.

* Een tussentijdsbevel is mogelijk.

* Geldigheidsduur van het beschermingsbevel is maximaal 3 jaren.

* Een tussentijdse wijziging of intrekking van het bevel is mogelijk.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.