Werkoverleg Korpsleiding en Districtscommissarissen

Op maandag 29 april 2024 heeft een kennismaking en gelijk daaropvolgend een werkoverleg plaatsgevonden tussen de nieuwe korpsleiding en de districtscommissarissen. Daarbij zijn er diverse veiligheidsvraagstukken besproken. Afgesproken is dat er structurele communicatie en overleg plaatsvindt tussen de politieleiding in de regio’s en de districtscommissarissen indachtig de wettelijke bepalingen in het Politiehandvest. De korpschef vroeg o.m. aandacht voor meer bestuurlijke handhaving, opdat dit beter effect teweeg kan brengen dan een strafrechtelijke afdoening bij bepaalde overtredingen. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor een actievere inzet van de overige werkarmen van de dc’s en voorlichting vanuit de commissariaten naar de burgerij toe. De dc is verantwoordelijk voor de openbare orde, rust en veiligheid in zijn of haar district.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.