Werkgroep TIP verzorgt inleiding aan Comité Christelijke Kerken

De werkgroep Trafficking In Person (TIP) heeft op donderdag 16 juni een inleiding gehouden tijdens een door het  Comité Christelijke Kerken (CCK) georganiseerde miniconferentie, waarbij Anti- mensenhandel centraal stond, met als titel ‘ De Kerk, een belangrijke partner’.

Tijdens deze inleiding is er een algemeen beeld geschetst over mensenhandel en mensensmokkel. Daarnaast zijn er middels korte infofilmpjes signalen bij vermeende slachtoffers van mensenhandel belicht.

Bijzondere aandacht werd gevestigd op het belang van partnerschappen binnen deze keten, met name de belangrijke rol die het maatschappelijk middenveld, waaronder sociale en religieuze organisaties dan wel Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s), hebben te vervullen. .

 Na de inleiding, discussie en beantwoording van de gestelde vragen, hebben de verschillende vertegenwoordigers van de participerende organisaties een statement geformuleerd.

Het verslag van deze miniconferentie zal als uitgangspunt dienen voor de organisaties bij het uitstippelen van de methodiek bij de vervulling van hun rol binnen deze keten.

De werkgroep TIP is reeds geruime tijd bezig met het operationaliseren van de reeds vastgelegde beleidscontouren betreffende de integrale aanpak dan wel bestrijding van mensenhandel (TIP) in Suriname.

In dit kader zijn reeds concrete stappen uitgevoerd waaronder het organiseren van een miniconferentie in de maand maart 2016 genaamd “mensenhandel in Suriname” en zijn verschillende  ketenpartners getraind door de werkgroep.

De werkgroep  bedankt het CCK voor de gelegenheid om deze belangrijke informatie te mogen delen alsook voor de optimale interactie tijdens dit evenement.

 

Samenwerking is de sleutel tot succes!

 

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.