Verklaring KPS naar aanleiding van artikelen verschenen in de media met betrekking tot de inspecteursopleiding

Na een gedegen voorbereiding is de Inspecteursopleiding 2014 -2016 van start gegaan. In de voorbereiding zijn de kandidaten voor deze opleiding in de gelegenheid gesteld zich te registreren.
Na registratie zijn alle kandidaten conform het Reglement Algemene Politie beoordeeld door een beoordelingscommissie waarna een deel van de kandidaten is toegelaten tot de opleiding. Een deel van de niet toegelaten kandidaten is binnen de aangegeven termijn in administratief beroep gegaan bij de minister van Justitie en Politie en een ander deel is in beroep gegaan bij de onafhankelijke rechter.
Op basis van de beslissing van de genoemde beroepsinstanties zijn enkele kandidaten alsnog toegelaten tot de inspecteuropsleiding.
Hoewel de korpsleiding zich niet altijd heeft kunnen verenigen met de beslissingen van de genoemde beroepsinstanties heeft zij geen andere keus dan uitvoering te geven aan deze..
Op grond van het gelijkheidsbeginsel zijn de overige afgewezen kandidaten, die aan dezelfde vereisten voldoen als zij die in beroep zijn gegaan, ook toegelaten tot de genoemde opleiding.
De korpsleiding betreurt de commotie die is ontstaan rond deze opleiding. Het KPS heeft zich ingespannen om een zo objectief mogelijke selectietraject te hanteren. Ook de kwaliteit van de inspecteursopleiding is verder verhoogd door een nieuw curriculum te hanteren dat aan de eisen van een geaccrediteerde volledige hogere beroepsopleiding voldoet.
Onafhankelijk van welke beslissing dan ook, die genomen is door een daartoe bevoegde beroepsinstantie, zal de korpsleiding zich ervoor blijven inspannen dat de kwaliteit van de politieopleidingen en de kwaliteit van haar toekomstige politieofficieren in het belang van de gemeenschap gewaarborgd blijft.

 

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.