Veiligheidsdiensten in verhoogde staat van paraatheid!

Een delegatie van het Korps Politie Suriname heeft met verschillende actoren onder leiding van de District Commissaris dhr. Ricardo Bhola, op maandag 20 maart jl. deelgenomen aan een overleg met organisatoren van de aangekondigde protestactie op vrijdag 24 maart aanstaande.
Het recht van vreedzame betoging wordt erkend en gerespecteerd. Het Korps Politie Suriname wenst echter op te tekenen dat voor het houden, leiden of organiseren van en het deelnemen aan optochten of demonstraties in het openbaar, van welke aard of welke strekking ook, een vergunning vereist is conform artikel 49 van de Politiestrafwet. Het deelnemen aan protestacties zonder een vergunning brengt extra risico’s met zich mee.
De politie doet een dringend beroep op een ieder in de samenleving, om strafbare feiten en alles wat kan leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid na te laten. De politie en overige veiligheidsdiensten hebben de wettelijke taak om de openbare orde, rust en veiligheid landelijk te handhaven. Hierop zal streng worden toegezien.
In het belang van de veiligheid van iedere burger dienen de aanwijzingen van de politie en andere veiligheidsdiensten strict opgevolgd te worden. Het is niet toegestaan om de veiligheidszone zonder toestemming te betreden.
Burgers worden ten zeerste afgeraden om deel te nemen aan de aangekondigde protestactie van 24 maart aanstaande. Dit gelet op de gebeurtenissen van 17 februari jl waarbij de situatie volledig uit de hand is gelopen. De politie zal alle maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.
Ongeregeldheden of voorbereidingen daartoe kunnen worden gemeld bij de dichtbijzijnde politiepost of via 115 aan het Command Center.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.