Strafrechtelijke vervolging Covid-19 overtreders nog niet aan de orde

Vooralsnog zullen overtreders van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden omdat het presidentieel besluit, waarin bindende regels zijn vast gesteld ter uitvoering van deze wet, nog niet geëffectueerd is.

Volgens artikel 9 van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 is de rechter bevoegd overtreders van artikel 4 de leden 1 en 2 en artikel 5 van deze wet te straffen met een hechtenis van maximaal 6 maanden en geldboete van de derde categorie , hetzij met een van beide straffen. Een geldboete van de 3e categorie is maximaal Srd.25000,-.

De instructie komende vanuit de korpsleiding tot nu toe is dat politieambtenaren, binnen het kader van het indammen van de verspreiding van het covid-19 virus, zoveel mogelijk vermanend optreden.
Als het straatbeeld van de afgelopen dagen als graadmeter wordt gebruikt, mag geconcludeerd worden dat het leeuwendeel van de samenleving zich houdt aan de getroffen covid-19 maatregelen.

Dit bericht delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.