Regio Oost wint “first edition” Srefidensi Cookout KPS

Met goedkeuring van de wnd. Korpschef R. Kensen is op zaterdag 4 november 2023 de first edition Srefidensi Cook-out KPS van start gegaan.

Aan deze activiteit hebben deelgenomen medewerkers van: Regio Oost (Oost Kukru patu), de afdeling (DTC) Dienst Toezicht Cellenhuizen (Enak), het (KPA) Korps Penitentiaire Ambtenaren (Kon tesi mi) en als neusje van de zalm de afdeling PR Public Relations (Angri bere) bestaande uit een groep rekruten.
Namens de korpsleiding heeft Commissaris R. Akkal de deelnemende groepen alsook overige aanwezigen toegesproken en dank uitgebracht aan het organiserend team PR met het genomen initiatief en het doel dat binnen de politie organisatie wordt nagestreefd. Ook het wnd. Hoofd Public Relations M. Kensmil heeft in zijn toespraak aangegeven het bijzonder op prijs te stellen dat de korpsleiding het vertrouwen heeft gesteld in PR en haar de gelegenheid heeft geboden deze activiteit, die een jaarlijks terugkerende evenement zal zijn, uit te voeren. Met het thema “Saamhorigheid, Vruchtbaarheid en Eenheid maakt Macht”, heeft het team PR ondanks de vele obstakels die zij hebben ondervonden, doorgezet tot het welslagen van de Srefidensi Cook-out”.

Met een jury bestaande uit de heren Clifton BRAAM, Peter LOU en Cedric BEST, is de winnaar van dit evenement geworden, team “Oost Kukru Patu” met als gerecht een mix van roti doks, rijst bruine bonen met bbq kip en pom, moksi alesi en een stukje vis. “Team Enak” heeft de 2e plaats behaald met het gerecht Masoes moksi alesi en op de 3e plaats is geëindigd team “Kon tesi mi” met als gerecht bigi sma griet bana soep. Ondanks team “Angri bere” niet in de prijzen is gevallen, heeft zij bij de waardering van het onderdeel malsheid van vlees bij het gerecht de hoogste aantal punten behaald. Alle winnende groepen hebben een beker in ontvangst mogen nemen en team Oost Kukru patu eveneens de wisseltrofee.

Tot slot bedanken wij de sponsoren Zajofa N.V., Shaike Lights, Basic One, Lucky Store, Coffee Box en Telesur, die dit geheel voortreffelijk hebben ondersteund. Ook niet te vergeten, het Nationaal Leger (NL), voor hun ondersteuning in de vorm van hulp bij eventuele ongelukken. Ook de Brandweer wordt dank gezegd voor hun preventie ondersteuning.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.