RC Latour houdt spreekuren met ondernemers in het ressort

De ressortcommandant (R.C), inspecteur van politie 1e klasse Sjaamanand Debi-Tewari, is vanaf één december gestart met het voeren van gesprekken met ondernemers,  eigenaren van horecabedrijven en supermarkthouders over preventie maatregelen tegen de criminaliteit en de hangjongeren problematiek in het ressort.

Dit initiatief is genomen om ondernemers die in dezelfde buurt hun diensten aan de gemeenschap bieden de gelegenheid te bieden om elkaar beter te kennen en een eventuele samenwerking aan te gaan. Het doel van deze gesprekken moet voor zowel de ondernemers als de gemeenschap positieve resultaten opleveren.

Ook met de districtcommissaris (DC) Marcelino Nerkust zijn reeds gesprekken gevoerd over de verschillende openingstijden van de handelszaken binnen het ressort. Samen met de DC zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn om een standaard openings- en sluitingstijd  van deze  zaken te bepalen. Op deze manier wil de inspecteur het probleem van overluid muziek door handelszaken en de hangjongeren problematiek aan banden leggen.

Het is gebleken dat de meest voorkomende vechtpartijen in de late avond uitbreken onder hangjongeren in het ressort die zich voor winkelpanden ophouden. Na het gebruiken van alcoholische dranken, ontstaan er meestal meningsverschillen die uitmonden in een gevecht.

Vanwege de verschillende openingstijden verplaatst te drukte zich naar de volgende winkelzaak nadat de ene reeds is gesloten op grond van de vergunningsvoorwaarden. De ondernemers zijn bereid hun medewerking te verlenen tot het welslagen van het project. Op woensdag 21 december is het laatste gesprek gevoerd. De ondernemers zullen volgens afspraak ook gezamenlijk een meeting hebben met de DC.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.