Politie waarschuwt voor verstrekkers van valse schietcertificaten

De politie heeft enkele zaken in onderzoek waaruit blijkt dat schietcertificaten valselijk zijn opgemaakt door derden. Op deze personen wordt een dringend beroep gedaan om dit gedrag achterwege te laten, aangezien dit een ernstig strafbaar feit oplevert. Het valselijk opmaken en/of vervalsen van authentieke stukken, alsmede het verhandelen, in bezit hebben met het kennelijke doel en8g winstbejag voor zichzelf en of anderen teweeg te brengen of opzettelijk daarvan gebruik te maken, is strafbaar gesteld en bij wet verboden.

Artikel 278 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht luidt alsvolgt: degene die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrifte gestraft. Dit als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift afgelevert of voor handen heeft, terwijl men redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik, wordt gestraft met een gevangenis straf. De politie doet ook dringend beroep op de samenleving om geen valse schietcertificaten te kopen, want wie betrapt wordt met zo’n vals certificaat zal zich moeten verantwoorden voor valsheid in geschrifte en riskeert een gevangenisstraf.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.