Politie voert controle op voertuigen met getinte ruiten op

De politie zal binnen alle ressorten de controle op voertuigen met getinte ruiten opvoeren. Het is gebleken dat autobestuurders zich niet houden aan de bij wet vastgestelde percentage tint oftewel ‘ Window films’ voor voertuigen.
Volgens de verkeerswetgeving dienen motorrijtuigen op meer dan drie wielen voor wat betreft hun ruiten te voldoen aan de volgende eisen:
a. Bij fabrieksmatige verdonkerde ruiten dienen de voorruiten tenminste 75% van het zichtbare licht door laten. Aan de bovenzijde van de vooruit mag een balk van maximale 20 centimeter breed met een tintwaarde van 5% worden toegestaan.
b. De zijruiten van de voorportieren en van de achterportieren als mede de achterruiten dienen een tintwaarde van ten hoogste 35% te hebben of ten hoogste 35% verdonkerd te zijn.
c. Om redenen van veiligheid zijn categorieën van functionarissen aangewezen, wiens voertuigen een bepaald percentage aan verdonkerde ruiten mogen hebben, zoals de President, de Vice-President, de ministers, DNA-leden, leden van het Openbaar Ministerie en andere personen die een ontheffing hebben van de minister van Justitie en Politie.
De politie zal de handhaving van de verkeerswetgeving opvoeren ten behoeve van de algehele veiligheid van onze samenleving. Er zal met name heel streng gelet worden op het toegestane percentage van getinte ruiten.
Het percentage zal worden vastgesteld middels een meetinstrument.
Bestuurders die deze overtreding begaan, zullen beboet worden.
Bestuurders die vanwege medische dan wel andere redenen toestemming hebben om met getinte ruiten buiten het wettelijke toegestane percentage te rijden, dienen in het bezit te zijn van een ontheffing verleend voor dat voertuig, welke wordt afgegeven door de minister van Justitie en Politie in een beschikking. De bestuurder en of eigenaar moet te allen tijde de beschikking, bij verkeerscontrole, kunnen overhandigen aan de politie.
Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan hiermede rekening te houden en hun medewerking te verlenen.

Veiligheid een zaak van u en de politie!

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.