Persbericht van het Korps Politie Suriname.

Het Korps Politie Suriname betreurt het dat er op 25 november jl. een opstoot is geweest tussen betogers en politie ambtenaren.
Ten overvloede wordt benadrukt dat het recht van vreedzaam betoog nimmer mag leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid.
Voor een ordelijk verloop van de protestacties, dienen de bevelen van de politie te allen tijde stipt te worden opgevolgd.
Er zal terstond worden opgetreden als blijkt dat:
-de openbare weg wordt geblokkeerd;
-er geen gevolg wordt gegeven aan bevelen van de politie;
-personen zich provocerend en/ of opruiend gedragen;
-de politie op welke wijze dan ook wordt gehinderd in de uitvoering van haar taak.

Nogmaals wordt bij een ieder erop aangedrongen het recht tot vreedzaam protest niet te doen uitmonden in verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.