OPROEP REGISTRATIE PARTICULIERE BEVEILIGINGSORGANISATIES EN –RECHERCHEBUREAUS

De zorg voor de veiligheid is primair een taak van de overheid. Deze taak is neergelegd bij de basis politiezorg. Naast de algemene opsporingsambtenaren zijn de bijzondere opsporingsambtenaren ook actief in de veiligheidszorg. Door de trends in de criminaliteit en de afnemende bereidheid risico’s te lopen neemt de behoefte aan veiligheid onder de bevolking maar ook in het bedrijfsleven toe. Door deze ontwikkeling zijn thans ook vele particuliere beveiligingsorganisaties actief in de veiligheidszorg. Burgers en bedrijfsleven doen hierbij in toenemende mate een beroep op particuliere beveiligingsorganisaties. Dit verklaart de gestadige groei van deze sector. Terwijl de groei zich verder voortzet ontbreekt enige wettelijke regeling met betrekking tot deze sector. Het aantal actieve particuliere beveiligingsorganisaties in Suriname is echter niet meer bij te houden. Vanwege het ontbreken van wetgeving ter zake is er een onoverzichtelijke situatie ontstaan, waardoor de veiligheid juist in gedrang komt. Overigens geldt hetzelfde voor particuliere recherchebureaus.

Met het oog op het bovenstaande heeft de korpschef van het Korps Politie Suriname, na ruggenspraak met de minister van Justitie & Politie, gemeend om een aanvang te maken met de ordening van de beveiligingssector en roept hierbij particuliere beveiligingsorganisaties en dito recherchebureaus op zich te registreren. Om de registratiedrempel zo laag mogelijk te houden wordt de mogelijkheid geboden om via een link van de website van de afdeling Public Relations KPS zich online te registreren. De mogelijkheid tot deze online registratie wordt geboden tot 10 april 2020. Een gezonde beveiligingssector komt de gehele Surinaamse gemeenschap ten goede.

REGISTRATIE LINK

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.