Oproep ALV 17 mei 2016

OPROEP ALV 17 MEI 2016

Surinaamse Politie Bond
Gevestigd te Paramaribo
Sedert 17 november 1919
Adres : Zwartenhovenbrugstraat no. 35
Paramaribo-Suriname
Tel: 473298 I 520665
Website : www.surinaamsepolitiebond. com
O P RO E P ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Het bestuur van de Surinaamse Politiebond roept hierbij alle leden en structuren op
ter bijwoning van een Algemene Leden Vergadering van de Surinaamse Politie Bond.
Datum:
Plaats:
rijd:
DINSDAG 17 MEI 2016
SPORTHAL POLITIE ACADEMIE
12.OO uur
Agenda:
1. OpenÍng.
2. Mededelingen.
3. BehandelÍng notulen 77 nov. 2015 en 12 apríl 2016
4. Verslag verifÍcatie commissie
5. Instelling verkiezÍngscommíssíe
6. Vaststelling datum verkiezing nieuw bestuur
7. Besluitvorming
8. Wat ter tafel komt.
9. Sluiting
Voor een vlotte afhandeling/bespreking van de agendapunten wordt u gevraagd om
op tUd aanwezig te willen zijn.
De wnd.Secretaris,
********UNITED WE STAND, DMDED WE FALL********

Dit bericht delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.