Onjuist journalistiek handelen, schaadt onnodig het imago van het Korps Politie Suriname (KPS) en de individuele politieman

Een niet goed afgewogen journalistieke pennevrucht in de weekend editie van het dagblad  “De Ware Tijd” van 26 januari 2024 tot en met 28 januari 2024 heeft ervoor gezorgd dat het imago van het KPS ernstig is geschaad. In het krantenartikel met als kop ”Veel Fromu bij het politiebureau  De Nieuwe Grond” is een foto geplaatst met daarop twee politie ambtenaren in uniform gekleed. – De  politieambtenaren op de foto zijn tot nu toe gecriminaliseerd, zolang onderzoek niet heeft uitgewezen dat enig verwijt hen treft of in verband brengt met een strafbaar delict of enige verdenking daartoe. De politie doet een beroep op het desbetreffende dagblad om de  redactionele misser te rectificeren en in zaken betreffende strafbare feiten niet meer over te gaan tot het publiceren van foto’s van welk individu dan ook. Zelfs foto’s van verdachten mogen niet zomaar worden gepubliceerd, vooral waar onderzoek niet heeft uitgewezen dat betrokkenen daadwerkelijk schuldig zijn aan enig strafbaar feit en daartoe gevonnist zijn. Vandaar dat afbeeldingen van gezichten in de meeste gevallen worden geblurd. Alleen in opdracht van het Openbaar Ministerie namens de Procureur-generaal, kunnen in gevallen van vermissingen, opsporingen en bij overledenen van wie geen nabestaanden bekend zijn, foto’s door de politie worden gepubliceerd met een specifiek doel. 

Het KPS geeft daarbij aan dat politieambtenaren die zich schuldig maken aan één of ander strafbaar feit niet ongestraft blijven, overtredingen van recht en wet door politie ambtenaren worden nimmer met de mantel der liefde bedekt. Zolang het onderzoek door de onderzoeksafdeling niet heeft uitgewezen dat politieambtenaren schuldig zijn, kan er alsnog een disciplinaire straf aan hen worden opgelegd. In het ergste geval worden zij oneervol uit staatsdienst ontslagen.  

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.