Korpschef ontvangt nieuwe Politie Attache van Brazilië

Op vrijdag 10 mei 2024 heeft de nieuwe Braziliaanse Politie Attache, Federale Politie Commissaris Daniel Ladeira, een bezoek gebracht aan de Korpschef van het Korps Politie Suriname.

Tijdens het bezoek is kennis gemaakt tussen de korpschef hoofdcommissaris van politie Bryan Isaacs en de Federale politie commissaris. Daarnaast zijn er diverse belangrijke politionele vraagstukken besproken. De politie attache zal zich gedurende zijn missie onder meer inzetten voor capaciteitsversterking van KPS. De korpschef benadrukte dat de politie samenwerking tussen het KPS en de Policia Federal de komende tijd zal worden geïntensiveerd. Het accent zal liggen op verbreding van kennis en vaardigheden van het personeel op specifieke gebieden waaronder Intelligence, Environmental crime en inkijk stages voor het personeel. De directe police to police samenwerking zal meer vorm en inhoud krijgen in de praktijk.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.