Korpschef en minister van Justitie en Politie hebben een goede werkrelatie

De korpschef krijgt de autosleutels overhandigd van de minister

Naar aanleiding van een bericht in de media dat er sprake zou zijn van powerplay tussen de korpschef en de minister van Justitie en Politie maakt de korpshef het volgende bekend :

Er is geen sprake van powerplay tussen de korpschef en de minister. In het Politiehandvest is duidelijk aangegeven dat de korpschef, onder de algemene leiding van de minister belast is met de organisatie en het beheer van de politie.

De korpschef heeft volledig respect voor het boven hem gestelde burgerlijke gezag, in dit geval de minister van Justitie en Politie. Deze functionarissen overleggen regelmatig met elkaar over vraagstukken met betrekking tot de politieorganisatie. Het laatste overleg hebben zij gisteren nog gevoerd.

De samenwerkingsrelatie met de minister is goed en gebaseerd op wederzijds begrip voor elkaars positie met de focus op effectieve uitvoering van de politietaak in het belang van de samenleving.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.