Korpschef Agnes Daniёl houdt bilateraal werkoverleg met korpschef Seelall Persaud van Guyana

De korpschef van het Korps Politie Suriname mw. Agnes Daniёl heeft op donderdag 07 april 2016 een bilateraal werkoverleg gehad met de korpschef van “Guyana Police Force”, dhr. Seelall Persaud. Het bilateraal werkoverleg vond plaats in het Bestuurs Informatie Centrum (BIC) te Nieuw Nickerie.

Het bilateraal werkoverleg was geïnitieerd door korpschef  Daniël om de effectiviteit van informatie-uitwisseling tussen operationele diensten tussen beide korpsen te verbeteren. Hierdoor kan de slagkracht bij de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit versterkt worden.

De thema’s waarover er werd gesproken waren drugshandel, mensenhandel, witwassen, mensensmokkel en zeepiraterij. Ook het illegale personen- en goederenverkeer  was onderwerp van gesprek.

De korpschefs hebben met elkaar afgesproken om de operationele politiesamenwerking te intensiveren. In dit kader is overeengekomen dat  het bilateraal werkoverleg structureel zal plaatsvinden. De eerstvolgende werkoverleg zal in Guyana plaatsvinden.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.