Instabiele situatie op Muloschool in Paramaribo noord; moeder klapt man die haar zoon eerder slagen had toegebracht

De instabiele situatie op een Mulo School in Paramaribo Noord resulteerde op woensdag 17 mei 2023 in een vechtpartij waarbij betrokken waren, ouders en leerlingen.

De politie van het bureau Geyersvlijt deed na melding hiervan de locatie aan voor onderzoek.
Bij aankomst op het adres troffen de wetsdienaren een chaotische situatie aan, maar door kordaat ingrijpen is de orde snel hersteld op de school. Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat langer dan twee weken er dagelijks gevochten werd op de school, waarbij leerlingen zelfs zijn afgeschreven wegens wangedrag. Vandaag sloegen enkele leerlingen weer op de vuist en liep op een bepaald moment zodanig uit de hand, dat de vader van één van de leerlingen zich daarmee is gaan bemoeien. De vader nam het recht in eigen hand door een leerling die eerder mot had met zijn zoon, rake klappen toe te brengen.
De vader die als verdachte is aangemerkt ter zake geweldpleging in het openbaar is als gevolg van de mishandeling aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Op het bureau kreeg de moeder van de leerling die de rake klappen van de manspersoon incasseerde de beelden daarvan digitaal opgestuurd. De moeder raakte zodanig verhit dat ze in emotionele toestand opstond en bedoelde manspersoon een ferme klap in het gelaat toebracht.

Partijen kregen een zeer ernstige waarschuwing en mochten daarna naar huis. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de vader G.T. eveneens na een ernstige berisping heengezonden.

De politie waarschuwt dat mishandeling en openlijke geweldpleging (vooral in vereniging) strafbare feiten zijn volgens de artikelen 189 en 345 van het Surinaams wetboek van strafrecht. Niemand mag het recht in eigen hand nemen door zelf op te treden, ook wanneer de gemoederen zodanig verhit zijn. De politie adviseert in dergelijke gevallen steeds kalmte te bewaren en de instanties die moeten zorgdragen voor de veiligheid in kennis te stellen of de schoolleiding/het ministerie van onderwijs.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.