Ingebruikname politiebureau Snesi Kondre

De officiële ingebruikname van het politiebureau te Snesi Kondre in het district Sipaliwini heeft op maandag 4 december 2017 plaatsgevonden in aanwezigheid van leden van het Korps Politie Suriname (KPS), het districtsbestuur, het traditioneel gezag en overige bewoners aldaar. De ceremoniële onthulling van het naambord van dit politiebureau is geschiedt door de regiocommandant van Oost, de commissaris van politie Darnie Stolk, de districtscommissaris van Marowijne dhr. Freddy Daniel, de Superintendent Social responsibilities van Newmont Suriname dhr. Kojo, Bedu Addo en de Kapitein Frank Javinde.

Dit nieuw politiebureau is door een hechte samenwerking tussen het districtsbestuur, de commissie Ordening Goudsector (OGS), het KPS en Newmont Suriname, LLC opgezet en ingericht teneinde de basis politiezorg te bieden aan de plaatselijke gemeenschap. De politie was reeds geruime tijd in dat gebied gevestigd, doch ontbraken enkele rand voorwaardelijke zaken zoals goede huisvesting en andere logistieke middelen om de politiezorg te garanderen.

De samenwerking zoals hierboven genoemd bestond reeds geruime tijd en is thans formeel vastgelegd in een memorandum of Understanding (MoU) tussen het KPS en Newmont Suriname, LLC. Het nieuwe bureau van de politie te Snesi Kondre, welke op zonne-energie draait, is gehuisvest binnen het centrum aldaar en is voorzien van het nodige ICT apparatuur en voldoet aan de minimale voorwaarden voor een goed verblijf van de politieambtenaren.

Newmont Suriname, LLC heeft voorzien in de logistieke middelen voor de uitbreiding en inrichting van het reeds bestaande gebouw dat eerder in gebruik was bij de OGS. Een gecombineerde technische ploeg van het KPS heeft dit nieuw politiegebouw zelf uitgebreid en ingericht. Dit moment staat als symbool voor de public-private samenwerking in het kader van de algemene veiligheid binnen het grondgebied van ons geliefd Suriname. Dit project is zijdens het KPS actief begeleid door de hoofdinspecteur van politie Alfred Somopawiro en de inspecteur van politie 3e klasse Rishi Akkal LLB BPol en zijdens Newmont Suriname LLC door de consultant dhr. Dennis Lim A Po.

De leiding van het KPS is haar partners in deze en een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd tot deze mijlpaal zeer erkentelijk.

 

 

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.