Hand- en spandiensten VOORALSNOG niet gebleken

In een artikel van Dagblad De West van zaterdag 16 september met als kop “Politie verleende medewerking bij roofovervallen door arrestanten”, is door de journalist Richelle Mac- Nack opgetekend dat de afdeling Voorlichting van de Politie (afdeling: PUBLIC RELATIONS), eerder liet weten dat de dienstdoende wetsdienaren geen betrokkenheid hadden bij de roofovervallen en de ontvluchting van de drie criminelen op mysterieuze wijze uit het cellenhuis.
De indruk wordt hiermee gewekt alsof de politie zonder een gedegen onderzoek te hebben verricht de betrokkenheid van politieambtenaren uitsluit.
In het politiebericht met als kop: Arrestanten vluchten uit cellenhuis en plegen berovingen, gepubliceerd door Public Relations op 13 september is de volgende zinsnede opgenomen:
Vooralsnog is niet gebleken dat dienstdoende wetsdienaren hand- en spandiensten hebben verleend aan deze arrestanten. Het onderzoek in deze zaak zal dat moeten uitwijzen.
Het Korps Politie Suriname gaat er van uit dat de journalist het woord ‘Vooralsnog’ niet moedwillig heeft weggelaten.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.