Halfjaarlijkse criminaliteitscijfers over de jaren 2012, 2013 en 2014

 

Algemene toelichting:

 

De gekwalificeerde diefstallen worden gevormd door o.a. diefstal bij nacht op een erf of door middel van inklimming, of  uit voertuigen  enz..  De inbraken betreffen alle gevallen van inbraak uit woningen en (bedrijfs) panden. De stijging van deze strafbare feiten gedurende het eerste half jaar van 2014 geeft reden tot bezorgdheid en extra maatregelen. Een significant deel van de gekwalificeerde diefstallen betreft ontvreemde gascilinders en inbraken uit voertuigen.

 

De berovingen en overvallen  maken samen deel uit van de diefstallen door middel van geweldpleging. Om onderscheid te maken tussen de gevallen waarbij een vuurwapen als geweldsmiddel wordt gehanteerd(overvallen)  en de gevallen waarbij geen sprake is van gebruik van een vuurwapen(berovingen) gebruiken wij de termen overvallen en berovingen.  Internationaal worden al deze strafbare feiten aangeduid als “robberies” . Als geheel dalen deze strafbare feiten bij vergelijking van de eerste helft van 2013 met die van 2014 van 612 naar 516 ( een daling van 14.7%). Een groot zorgpunt is de toename met 19% van het deel van de diefstallen met geweld waarbij vuurwapens gebruikt worden(overvallen) terwijl aan de andere kant een daling van  37.4% wordt genoteerd van de diefstallen met geweld zonder gebruik van vuurwapens(berovingen).

 

Van de geregistreerde levensberovingen is 68.8 % opgelost. 2 levensberovingen vallen onder de categorie huiselijk geweld ( 12,5 %). 5 kunnen als roofmoord worden bestempeld(31,3%)

Van de 5 roofmoord gevallen zijn 3 gepleegd in het binnenland( 2x Sipaliwini en 1x Brokopondo). Twee gevallen hebben plaats gevonden in Wanica.

 

 

De eerste ontwikkelingen in de tweede helft van 2014 zijn met uitzondering van de levensberovingen positief.

 

Binnen korte termijn zal opnieuw een bijstelling van de acties van de politie plaatsvinden. Daarbij zullen alle partners w.o. het Nationaal Leger betrokken worden.

 

*In de maand juli 2014 heeft de politie 7 gevallen van levensberovingen genoteerd waarvan 5 gevallen van Huiselijk geweld. 1 geval heeft vermoedelijk te maken met een afrekening, terwijl van 1 geval het motief nog onduidelijk is voor de politie.

 

Overzicht  aangegeven strafbare feiten over de 1ste half jaar van de jaren 2012 , 2013 en 2014

  Gekw.diefst. Inbraak Beroving Overvallen Levensberovingen
Jan. – jun. 2012 1046 1939 468 167 11
Jan – jun. 2013 1408 1811 459 153 13
Jan. – jun. 2014 1592 2006 334 182 16

 

 

 

 

 

 

 

Maand overzicht halfjaar 2012

Periode Gekw.diefst. Inbraak Beroving Overvallen  
Januari 138 327 78 27 1
Februari 165 307 81 27 3
Maart 158 307 84 32 3
April 151 324 70 30 0
Mei 202 276 84 27 2
Juni 232 398 71 24 2
Totaal 1046 1939 468 167 11

 

 

 

Maand overzicht halfjaar 2013

  Gekw.diefst. Inbraak Beroving Overvallen  
Januari 214 300 82 16 2
Februari 204 294 60 18 1
Maart 266 321 81 36 2
April 218 323 85 22 1
Mei 245 318 83 15 5
Juni 261 255 68 46 2
Totaal 1408 1811 459 153 13

 

 

 

Maand overzicht halfjaar 2014

  Gekw.diefst. Inbraak Beroving Overvallen  
Januari 293 348 68 42 3
Februari 233 346 83 34 4
Maart 271 348 38 30 1
April 279 278 33 15 0
Mei 259 323 56 26 5
Juni 257 363 56 35 3
Totaal 1592 2006 334 182 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijking van de maanden juni en juli 2014

  Gekw.diefst. Inbraak Beroving Overvallen  
Juni  2014 257 363 56 35 3
Juli   2014 223 305 43 30 7
Verg. in % –  13.2 % –  15.9 % –  23.2 % –  14.3 % + 133.3 %

 

 

 

Ontvreemde gascilinders over de maanden januari tot en met juli 2014.

Maanden Aantal
Januari 69
Februari 52
Maart 59
April 79
Mei 70
Juni 61
Juli 88
Totaal 478

 

 

 

Bron: afdeling Dienst Criminele Informatie Verzorging (DCIV)

 

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.