Criminele handelingen jeugd besproken in interdepartementale meeting

Het Korps Politie Suriname, het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Sport en Jeugdzaken hebben op woensdag 14 maart een interdepartementale meeting gehad.

Deze meeting is op voorstel van het hoofd van de afdeling Jeugdzaken, de inspecteur van politie 2e klasse Maureen Palmtak gehouden. Het onderwerp van deze meeting was de aanpak van criminele handelingen van sommige jeugdigen. Dit naar aanleiding van de gevallen van criminaliteit waar jeugdigen bij betrokkenen zijn. De politie wordt dagelijks geconfronteerd met gevallen variërend tussen vechtpartijen op scholen, veelal met wapens of scherpe voorwerpen, verkoop van drugs, gangvorming en diefstallen. Een meest voorkomende is het onder zich hebben van scherpe- of steekvoorwerpen.

Er zijn oplossingsmodellen aangedragen tijdens het overleg. Eén van de eerste stappen is dat de controle op de scholen zal worden geïntensiveerd. In het school regelement wordt opgenomen dat het verboden is om met wapens of andere voorwerpen die niet voor de school bestemd zijn op school te komen. Het ministerie van Onderwijs zal via alle scholen de schoolreglementen wederom laten verstrekken aan ouders en de leerlingen.

Er zullen op verschillende scholen steekproefcontroles worden uitgevoerd door de schoolleiding of de leerkracht. Wanneer de jeugdige weigert zich te onderwerpen aan de controle zullen de ouders erbij worden gehaald en indien nodig de politie.

De oplosmodellen die zullen worden uitgevoerd zullen in het voordeel van de veiligheid van de jeugd en de leerkrachten uitpakken. Alle stakeholders zijn het er over eens dat er een multidisciplinaire aanpak is vereist voor dit probleem.

Op ouders en verzorgers wordt een beroep gedaan om hun ondersteuning te geven. Samen vechten tegen de criminaliteit.

Helpt u dit bericht zoveel als mogelijk te delen.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.