Correctie van hardnekkige onjuiste informatie over de politie en de veiligheid in Suriname

 

In Dagblad Suriname d.d. zat. 31 augustus./zond.01 september 2013 pag. 12, is een artikel gepubliceerd, met als kop Regering blijft vele problemen in samenleving ontkennen’, wordt de heer Chandrikapersad Santokhi aangehaald.

De heer Santhoki beweert o.m. dat in het UNDP rapport(welke hij eerder ter sprake had gebracht) staat aangegeven dat de samenleving geen vertrouwen heeft in het politieapparaat en de bevolking ook geen aangiften meer doet bij de politie.

Bovengenoemde beweringen zijn in strijd met de waarheid. Het UNDP Citizen Security Report 2012 betreft een survey verricht in de periode 1993-2010 in 7 Caraibische landen met name: Antigua and Barbuda, Barbados, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, Suriname en Trinidad & Tobago. Het UNDP rapport bevat geen resultaten met betrekking tot de veiligheid in Suriname ná 2010.

In het UNDP Citizen Security Report 2012( zie Chart 4.6 pagina 106), is de volgende informatie opgenomen. Op de vraag: Hoeveel vertrouwen heeft u in het politieapparaat voor het effectief kunnen controleren van de misdaadproblematiek in uw land? (How much confidence do you have in the police to effectively control the crime problem in your country?) , gaf de meerderheid (77.6)% van de respondenten aan een groot deel of nogal wat vertrouwen te hebben in de Surinaamse politie om de misdaad aan te pakken. Suriname scoort na Barbados als tweede beste in de regio.

garf 1
chart 46. pag. 106

De bewering als zou de gemeenschap geen aangiften meer doen bij de politie, is geheel in strijd met de resultaten uit Chart 4.9 ‘Reporting Crimes to the Police’(pagina 108). 73.4% van de slachtoffers van geweldscriminaliteit en 65.3% van de slachtoffers van vermogenscriminaliteit geven aan wèl aangifte te doen bij de politie.

graf 2
chart 4.9 pag. 108

Suriname heeft op dit punt de beste notering onder de Caraibische landen.

Dat Suriname ná 2010 tot heden qua veiligheid verder vooruit is gegaan, blijkt uit het US- rapport van de Overseas Security Advisory Counsil( OSAC): ‘Suriname 2012 Crime and Safety Report’, welk rapport over recentere informatie beschikt. De OSAC heeft als doel tijdig en regelmatig te voorzien in of het uitwisselen van informatie op het gebied van veiligheid van landen over zee. Volgens de misdaadstatistieken 2011, welke uitgegeven zijn door de Surinaamse politie en in het OSAC rapport is aangegeven, is de algemene misdaad met ± 6% afgenomen ten opzichte van het jaar 2010 en daarvoor.

rap 1 rap2

crime and safety report OSAC

In een ander recenter rapport ‘The Americas Barometer’ welke de perceptie van burgers in de regio (Caraibisch gebied en Latijnsamerika) met betrekking tot hun gevoel van onveiligheid en slachtoffer zijn van misdaad in eigen land meet, kwam het volgende naar voren:

Op de vraag: ‘Speaking of the neighbourhood where you live and thinking of the possibility of being assaulted or robbed, do you feel very safe, somewhat safe, somewhat unsafe or very unsafe?, scoort Suriname vergeleken met de meerderheid van landen in de Americas vrij goed. De zienswijze en het veiligheidsgevoel van Surinamers is tussen 2010 en 2012 aanzienlijk verbeterd, geeft het rapport aan. Een verklaring hiervoor is dat het aantal slachtoffers van misdaad, gestadig is afgenomen na 2010, zowel op het gebied van geweld als huiselijk geweld.

Eén van de conclusies is dat de afname van de criminaliteit na de laatste fase in 2010 (en zoals in het OSAC rapport terug is te vinden), te danken is aan met name: de toename van politiepatrouilles in bepaalde gebieden en een betere aanpak van de misdaad.

Wij hopen hiermee te bereiken dat de hardnekkige wijze waarop rapporten onjuist geciteerd worden, tot het verleden gaan behoren.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.