Buschauffeur die zich uit de voeten maakte na aanrijding ingesloten

De 41-jarige buschauffeur Jeffrey H. is op woensdag 4 januari aangehouden. De man reed op zaterdag 31 december twee kinderen aan en maakte zich uit de voeten.
De politie van Latour werd via de Centrale Meldkamer ingeschakeld voor de aanrijding aan de Latourweg. Ter plaatse troffen de wetsdienaren de twee minderjarige slachtoffers aan. Zij werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
Ooggetuigen verklaarden tegenover de politie dat de chauffeur zich uit de voeten heeft gemaakt. Het voertuig is in opdracht van de politie door een ingeschakelde sleepdienst meegenomen.
Toen Jeffrey begreep dat de politie hem op het spoor was, meldde hij zich op 4 januari uit eigen beweging aan op het politiebureau. Hij bekende de chauffeur van de autobus te zijn geweest en werd aangehouden. Jeffrey heeft artikel 4 van de rijwet overtreden. Dit artikel geeft aan dat degene die zich uit de voeten maakt na het aanrijden van personen zich binnen vier uren moet melden op het dichtstbijzijnde politiebureau.
Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.
Hieronder volgt het voornoemde artikel:
Artikel 4 van de rijwet
1. Het is de bestuurder van een rij- of voertuig verboden na een ongeval, ontstaan hetzij als gevolg van botsing, aan- of overrijding met dat rij- of voertuig, hetzij als gevolg van enige handeling ter voorkoming van botsing, aan- of overrijding met dat rij- of voertuig:
a. waarbij een mens is gedood of gekwetst, de gezondheid van een mens is benadeeld of schade is toegebracht aan enig goed van een ander dan de berijder of inzittende van dat rij- of voertuig, door te rijden of weg te rijden of zich op andere wijze te verwijderen, voordat de identiteit van zijn persoon en, voor zover het motorrijtuigen betreft, van het motorrijtuig en van degene die tijdens het ongeval het motorrijtuig bestuurde, behoorlijk is kunnen worden vastgesteld;
b. waarbij een mens letsel heeft bekomen of de gezondheid van een mens is benadeeld, deze opzettelijk in hulpeloze toestand te laten.

2. Strafvervolging op grond van lid 1, aanhef en onder a, tegen de in dat lid bedoelde bestuurder kan achterwege gelaten worden indien deze binnen vier uren na het ongeval, voordat hij als verdachte is aangehouden of verhoord, vrijwillig van het ongeval kennis geeft aan één der personen belast met het opsporen van feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens deze wet en daarbij tevens de opgaven doet, vereist voor de vaststelling van de identiteit van zijn persoon en, voor wat betreft de bestuurder van een motorrijtuig, van het motorrijtuig en van degene die tijdens het ongeval het motorrijtuig bestuurde.

Dit bericht delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.