Boodschap Korps Politie Suriname in verband met Avond Vierdaagse (AVD)

De bekende Avond Vierdaagse wandelmars(AVD) in Suriname staat weer voor de deur. Het Korps Politie Suriname (KPS) doet hierbij een beroep op zowel de wandelaars als de toeschouwers om zich te houden aan de bevelen en instructies van de politieambtenaren, die belast zullen zijn met het vlot en veilig doen verlopen van deze wandelactiviteit.


Aan rij- en voertuigbestuurders wordt gevraagd om ook mee te werken aan de vlotheid en de veiligheid op de wegen, vooral op de wegen waar de wandelaars zullen lopen en waar meestal grote groepen toeschouwers zich bevinden. Verwacht wordt dat de bestuurders zich stipt zullen houden aan de bevelen, aanwijzingen en instructies van de politie en indien mogelijk de straten waarover er gelopen zullen worden zo veel als mogelijk te vermijden. Wees op de hoogte van de loop- en wandelroutes, zodat u tijdig kunt anticiperen daarop.


Daarnaast is het van eminent belang dat groepsleiders erop toezien dat hun deelnemers zich netjes gedragen en geen alcoholhoudende dranken en drugs gebruiken tijdens het wandelen. Zorgt u ook ervoor dat onzedelijk handelen bij het dansen en zingen wordt nagelaten. Aan zowel de actieve als passieve deelnemers en het publiek wordt gevraagd op hun gedrag te letten en af te blijven van drugs en alcoholgebruik.


Jeugdigen let op je gedrag en laat je niet verleiden tot het plegen van handelingen die niet mogen of waar je later spijt van zult hebben. Ouders zorgt u ervoor dat uw fietsende minderjarige kinderen zich onder uw begeleiding verplaatsen op de openbare wegen, aangezien deze jeugdigen veelal niet bekend zijn met de verkeersregels. Schade aangericht door deze jongeren zal onverhoopt worden verhaald op de ouders en of verzorgers.


Aan ouders en/ of verzorgers wordt gevraagd erop toe te zien dat hun kinderen niet langer dan nodig over straat zijn en dat zij na de AVD gelijk huiswaarts keren. Op organisatoren van ‘after parties’ doet het KPS een dringend beroep om geen jeugdigen toe te laten tot deze evenementen.
Tot slot vraagt de politie aan zowel de actieve- als de passieve deelnemers om zich beschaafd te gedragen op of langs de openbare wegen en geen leuzen te gebruiken of opmerkingen te maken die beledigend zijn voor anderen. Respect krijgt u door respect te geven.


Het KPS wenst een ieder voor de rest veilige en sportieve wandel dagen toe.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.