Bekendmaking: Politie Sport Centrale

Paramaribo, 22 juni 2017

Onderwerp: Bestuursverkiezing Politie Sport Centrale
Hierbij wordt onder uw aandacht gebracht dat de geplande algemene ledenvergadering van de Politie Sport Centrale op vrijdag 23 juni 2017 verdaagd wordt met twee weken.

Deze vergadering zal thans plaatsvinden op 07 juli 2017.
Tijd: 12.00u nm.
Plaats: Politie Academie
De agenda punten zijn ongewijzigd en zien er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de secretaris
4. Verslag van de penningsmeester
5. Verkiezingen van het nieuw bestuur Politie Sport Centrale
6. Wat ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting
De kandidatenlijsten worden tegemoet gezien op de vergadering.

Een ieder wordt gevraagd op tijd aanwezig te zijn, zodat de vergadering een vlot verloop kan hebben.

Met vriendelijke groeten,

De ondervoorzitter van de Politie Sport Centrale

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.