Autohandelaren van Wanica moeten binnen een week voertuigen langs de weg verwijderen

De Gewestelijke politie commandant, inspecteur Ruben Dijks, de chef van de afdeling Verkeer Regio Midden en de districtscommissaris van het district Wanica, mevrouw Roline Samsoedien, hadden op vrijdag 13 november 2015 een gesprek met de autohandelaren die hun bedrijf in het district Wanica hebben.

Het doel van dit gesprek is dat de autohandelaren erop moeten toezien dat bij het uitstallen en parkeren van de ten verkoop aangeboden voertuigen langs de weg, de vrij- en veiligheid op de weg niet in gevaar komt of wordt gebracht.

In de afgelopen periode werd geconstateerd, dat bepaalde autohandelaren hun ten verkoop aangeboden voertuigen zodanig op de berm plaatsen. De rijstrook voor het langzaam verkeer en voetgangers wordt daardoor dusdanig smal, waardoor gevaar voor aanrijdingen ontstaan.

Ten overvloede is aan de handelaren aangegeven, dat deze langs de weg geparkeerde voertuigen niet verzekerd zijn en derhalve niet op de openbare weg mogen worden geplaatst.

Op grond van het boven aangehaalde worden de autohandelaren een week na dit gesprek in de gelegenheid gesteld de voertuigen van de weg te verwijderen. Indien geen gevolg hieraan wordt gegeven, zullen deze voertuigen volgens de wet voor rekening en risico van de eigenaar naar een plaats van berging worden weggesleept.

Ten aanzien van de particuliere bussen en personenauto’s die op het rijwiel pad rijden, geeft de Gewestelijke Politie Commandant door, dat er na bestudering van dit probleem een praktisch uitvoerbaar plan is opgesteld. Deze zal binnenkort worden uitgevoerd door de politie van de ressorten Nieuwe Grond en Lelydorp. Daarnaast  is er genoeg ruimte voor met name de particuliere bussen langs de weg gecreëerd, doch wordt er van deze faciliteit geen gebruik gemaakt.

De G.P.C. is ervan overtuigd dat weggebruikers en betrokkenen ervan bewust zijn, dat een veilig verkeer meehelpt aan de vermindering van aanrijdingen met blikschade. Sterker nog dat aanrijdingen met persoonlijk leed ons bespaard blijft. 

 

 

 

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.