Afkondiging PG-richtlijnen in het kader van de alternatieve afdoening jeugd

De wnd. Procureur-Generaal, mw. mr. Garcia Paragsingh, heeft op vrijdag 16 juli 2021 tijdens een gehouden launch de PG-richtlijnen in het kader van de alternatieve afdoening ten behoeve van de jeugd afgekondigd. De PG-richtlijnen bevatten de algemene aanwijzingen omtrent de wijze van afdoening van strafbare feiten met betrekking tot jeugdigen conform het hulpofficiersmodel.

De Republiek Suriname is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en heeft daarmede de verplichting om de rechten van het kind na te leven. Artikel 40 van dit verdrag geeft aan dat ieder kind dat een strafbaar feit begaat, het recht heeft op een behandeling die verenigbaar is met de eigenwaarde van het kind, rekening houdende met de leeftijd en de mogelijkheid tot volledige herintegratie in de samenleving. Daarbij moeten juridische procedures en het plaatsen van kinderen in instellingen zoveel mogelijk vermeden worden.

In maart 2015 werd de alternatieve afdoening van strafzaken ingevoerd in het Wetboek van Strafrecht. De alternatieve afdoening biedt de mogelijkheid om strafzaken tegen jeugdigen op een pedagogisch verantwoorde wijze af te handelen. De jeugdige blijft zoveel mogelijk bespaard van een strafblad en/of een vrijheidsbenemende sanctie.
Met de afkondiging van de PG-richtlijnen wordt de aanzet gegeven voor de alternatieve afdoening conform het hulpofficiersmodel. Vanaf heden komen jeugdigen die een strafbaar feit van geringe ernst hebben gepleegd in aanmerking om deel te nemen aan een leer- en/of werkproject.
Het Openbaar Ministerie in samenwerking met Unicef heeft het volste vertrouwen dat door deze wijze van afdoening de recidive onder jeugdige delinquenten teruggedrongen zal worden.

De PG-richtlijnen in het kader van de alternatieve afdoening ten behoeve van de jeugd zullen op de website van het Openbaar Ministerie (www.openbaarministeriesuriname.org) worden gepubliceerd.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.