Vergoeding in bewaring afgegeven vuurwapens bij KPS

Per ingaande  één (1)  december 2018 zal er voor degenen die een vuurwapen, hetzij een schouder- of vuistvuurwapen op de afdeling Wapenbeheer van de Politie in bewaring willen afstaan een geldelijke vergoeding hiervoor worden gevraagd.

De bedragen zien er als volgt uit:

Voor een dag                  SRD 5,-

Voor een week               SRD 25,-

Voor een maand             SRD 75,-

Voor een half jaar          SRD 300,-

Voor een jaar                 SRD 500,-

 

Dit bedrag zal aan de hand van het opgegeven termijn van  bewaring vooraf moeten worden betaald.

De boven aangegeven betalingen zullen vanaf één (1) december 2018 ook gelden voor diegene wiens vuurwapen  reeds in bewaring is bij de politie.  Als deze personen voor één (1) december hun wapens afhalen zal het betalen van de geldelijke vergoeding niet van kracht zijn.

Voor overdracht of aanvraag bij overlijden van de houder van een vuurwapen zal SRD 200 betaald moeten worden.

Aan een ieder wordt gevraagd hiermede rekening te houden.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.