Update Journaliste zal rectificatie plegen in artikel over inspecteur Gentle: Saskia Bandhan slaat plank mis

Op woensdag 8 april verscheen op de voorpagina van “Dagblad Suriname een artikel met als kop : GENTLE VERTRAPT GEGEVEN BEVELEN OM ( Objectiviteit onderzoek contra BID-leden in twijfel). Daarbij is een foto van de inspecteur van politie eerste klasse Sergio, Gentle afgebeeld naast de kop van het artikel.

In dit artikel wordt door de verslaggeefster van “Dagblad Suriname” Saskia, Bandhan beweerd dat inspecteur Gentle eigendunkelijk een bezoek heeft gebracht aan een in verzekering gestelde politieambtenaar, die geen enkel bezoek mag ontvangen omdat hij een beperking opgelegd heeft gekregen door het Openbaar Ministerie.

De politieambtenaar in kwestie is als arrestant ondergebracht op een politiebureau. Hij is in verzekering gesteld in verband met een onderzoek waarbij 6 kilogram cocaïne onderschept is op de J.A. Pengel internationale luchthaven.

Het Korps Politie Suriname wil hierbij aangeven, dat uit een intern onderzoek gebleken is dat inspecteur Gentle nimmer een bezoek heeft gebracht aan de agent die momenteel in verzekering gesteld is. Dit betekent dat wat in het artikel geschreven staat, met betrekking tot het bezoeken van die agent door inspecteur Gentle, een pertinente leugen is.

Het hoofd van de afdeling Public Relations K.P.S heeft mevrouw Bandhan opgebeld en haar gezegd dat uit een intern onderzoek naar voren gekomen is dat inspecteur Gentle de in verzekering gestelde politieman niet heeft bezocht. Voorts is aan haar gevraagd om de volgende dag, donderdag 9 april van dit jaar, een rectificatie daaromtrent te plegen en dat die rectificatie op de voorpagina van de krant te plaatsen. Bandhan deed de belofte dat zij de rectificatie zou plegen zoals gevraagd was.

Door die positieve opstelling van mevrouw Bandhan werd vanuit de politie besloten om alvast, via haar website, publiekelijk aan te geven dat het hoofd van de afdeling Public Relations K.P.S. een goed telefonisch gesprek met haar had en dat zij beloofd had een rectificatie te plegen.

Wat schept onze verbazing als mevrouw Bandhan enkele uren daarna belt met de afdeling om aan te geven dat de leiding van DAGBLAD Suriname besloten heeft om geen rectificatie te plegen omdat het blad over onderliggende stukken beschikt waaruit het tegendeel blijkt. De politie wil graag die onderliggende stukken zien waaruit blijk, dat inspecteur Gentle op bezoek is geweest bij de in verzekering gestelde politieman.

Verder plaats DAGBLAD SURINAME het artikel in kwestie online de dato 8 april 2020. Daarbij wordt in de laatste zin van het “online” artikel het volgende aangegeven: “In tegenstelling tot wat het KPS beweert heeft de verslaggeefster van dit artikel nooit beloofd dat zij een rectificatie zal plegen van dit artikel”.

Dit is weer een grove leugen. Het schijnt dat de verslaggeefster en de leiding van haar krant niet instaat zijn de volwassenheid op te brengen om toe te geven dat zij een fout hebben gemaakt maar in stede daarvan op de proppen komen met halve waarheden en hele leugens.

Waarschijnlijk is de verslaggeefster Bandan zo naïef dat zij niet begrijpt dat door deze deels leugenachtige artikel zij het imago van inspecteur Gentle zowel binnen de politie organisatie als in zijn privé schade kan toebrengen.

Verder wil de politie organisatie aan een ieder duidelijk maken, dat het overplaatsen of muteren van politieambtenaren binnen de dienst een interne aangelegenheid is. Zoals het K.P.S niet kan bepalen wie binnen een andere organisatie of commercieel bedrijf overgeplaatst of gemuteerd wordt verwacht zij dat personen, die daartoe niet bevoegd zijn, zich het recht niet gaan aanmeten om te willen weten waarom een politieambtenaar een andere werkplek aangewezen heeft gekregen door een leiding gevende die daartoe bevoegd is.

Namens inspecteur Gentle vraagt de leiding van het KPS nogmaals aan Saskia, Bandhan en/of de leiding van “Dagblad Suriname” om een rectificatie te plaatsen op de voorpagina in de krant waarbij duidelijk moet worden aangegeven, dat inspecteur Gentle geen bezoek heeft gebracht aan de agent van politie die in een cellenhuis vast zit in verband met het onderzoek waarbij 6 kilogram cocaïne op de J.A. Pengel internationale luchthaven is onderschept.

De politie organisatie is voorstander van een goede werkrelatie met de media in Suriname maar zal haar stem laten horen wanneer over de organisatie, een afdeling of een lid van de organisatie leugens wordt verkondigd.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.