Reactie op het artikel; Meisje seksueel misbruikt door twee politiemannen

Het Korps Politie Suriname (KPS) wenst het navolgende onder de aandacht van de samenleving te brengen. Onlangs en wel op woensdag 2 augustus 2023 is door het dagblad Times of Suriname, een artikel gepubliceerd met bovenvermeld onderwerp. Inderdaad is zoals in het artikel vermeld staat, aangifte gedaan op de afdeling Onderzoek Personele Zaken, tegen twee ambtenaren van politie.

De lezer van het artikel kan ondoordacht de indruk krijgen dat iedere politie ambtenaar, die in contact komt met de burger en om wat voor reden dan ook een contactnummer zou opvragen, op een oneigenlijke wijze misbruik daarvan zou kunnen maken. Dit wordt met klem tegen gesproken, onverminderd enkele uitspattingen zoals in het bericht is weergegeven.

Iedere burger moet zich veilig voelen bij elk contact met de politie. Ter waarborging van de integriteit van het KPS, zullen behalve de strafrechtelijke maatregelen eveneens zware disciplinaire maatregelen tegen betrokkenen worden genomen, indien blijkt dat deze politieambtenaren inderdaad het imago van het KPS hebben geschaad.

Aangezien hun handelen onverenigbaar is met de integriteit van het Korps Politie Suriname, is het onderzoek in deze reeds opgestart en zal verricht worden zonder aanziens des persoons.

Het Korps politie Suriname is uw beste vriend en zal zich blijven inzetten u op de juiste wijze, binnen de perken van de wet van dienst te zijn.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.