Politie Santo Dorp voert “Operatie Bliksem” uit

Ip Claver    

  Insp. S.Claver RC van Santodorp

De Ressort Commandant van politie Santo Dorp inspecteur Sandra Claver heeft het initiatief genomen om binnen haar ressort een gerichte operatie te houden ter verhoging van de veiligheid en leefbaarheid. De verwachting is dat  het veiligheidsgevoel van de bewoners binnen haar ressort een “boost” zal krijgen. Zij heeft samen met haar naaste medewerkers  een plan van aanpak met betrekking tot de veiligheid van Santo Dorp opgesteld en tot uitvoering gebracht. Het plan met de naam “Operatie Bliksem ” heeft van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 februari geduurd. Daarbij zijn onder andere gezochte verdachten opgespoord,hangjongeren verwijderd,  drugsverkooppunten aangedaan en ook verkeers-en veiligheidscontroles gehouden. Gistermiddag was de persdienst van het KPS op bezoek bij inspecteur Claver. Daartoe gevraagd gaf zij aan tevreden te zijn met hoe de operatie verliep. Voorts dat de inzet van haar medewerkers en de ondersteunende diensten optimaal was. Dat het is opgevallen dat de politie van Santo Dorp,op donderdag 20 februari bijvoorbeeld, geen enkel geval van inbraak binnen gekregen had. Zij zegt ervan overtuigd te zijn dat het te danken is aan de operatie. Claver zij ook dat zij haar reguliere pro surveillance zal kunnen opvoeren, dankzij het feit dat haar bureau onlangs nog een pro wagen van de korpsleiding heeft ontvangen. Haar bureau beschikt nu over twee  pro wagens die ingezet zullen worden voor de surveillance. Na goedkeuring door de korpsleiding is de operatie van start gegaan. Het staat buiten kijf dat het door Claver genomen initiatief navolging geniet. 

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.