Oplichting met Suribet in opmars

PARAMARIBO – Het komt vaker voor dat de politie aangiften krijgt van oplichting en/of andere strafbare feiten, waarbij de (intellectuele) dader zich heeft voorgedaan als een persoon in een bepaalde hoedanigheid (zoals Officier van Justitie, directeur van een bankinstelling, etc.) en zodoende grote geldbedragen heeft kunnen aftroggelen van mensen (benadeelden). Hiervoor worden Suribet-accounts als hulpmiddel gebruikt om aan de gelden te komen.

Modus operandi

De (intellectuele) dader benadert een ander persoon (in de meeste gevallen een taxichauffeur van een taxibedrijf) en vraagt deze om gelden op te halen op een aangewezen plek en die vervolgens af te geven aan een andere persoon (meestal een kennis/vriend van de intellectuele dader). Deze derde gaat met het geld naar een Suribet kantoor om het geld om te zetten in vouchers (met een code). De vouchers worden vervolgens telefonisch verstuurd naar de intellectuele dader. Zodoende komt de intellectuele dader aan het (opgelicht) geld. De intellectuele dader vraagt weer anderen om de vouchers uit te “cashen” al dan niet tegen een beloning.

In andere gevallen is gebleken dat de (intellectuele) dader een ander persoon, of het nu een vreemde, die toevallig een Suribet-kantoor bezoekt, of een kennis/vriend, vraagt om gelden voor die uit te “cashen” al dan niet tegen een beloning.

Door de (intellectuele) dader wordt als reden opgegeven dat deze (op dat moment) niet over een identiteitskaart (ID-kaart) beschikt en daardoor niet zelf kan uit-cashen. Achteraf blijkt dan dat de vouchers (met code), welke door de dader is afgestaan aan de derde voor het uit-cashen, niet rechtmatig toebehoort aan voornoemde dader.

Uit het onderzoek komt dan de persoon die heeft uit-gecasht in beeld en wordt deze vervolgens opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld. Het Openbaar Ministerie wil hierbij een ieder (m.n. taxibedrijven) erop attenderen oplettend te zijn en het uit-cashen van de Suribet vouchers voor anderen achterwege te laten om zodoende te voorkomen zelf als verdachte aangemerkt te worden.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.