Geen sprake van massa ontslagaanvragen leden KPS

pa nic

Al enige dagen circuleren berichten in enkele media, dat een groot aantal politieambtenaren ontslag hebben aangevraagd uit het Korps Politie Suriname omdat zij ontevreden zouden zijn over de gang van zaken binnen de politieorganisatie. Voorts wordt beweerd dat de korpschef de ontslagaanvragen aanhoudt en ook contact zou hebben gemaakt met de leiding van een bankinstelling hier te lande om sollicitaties van politieambtenaren ongedaan te maken.
De korpsleiding laat hierbij aan de Surinaamse gemeenschap weten dat deze berichten onjuist zijn. Als een politieambtenaar ontslag aanvraagt, conform de Personeelswet, wordt dat altijd gehonoreerd.
Van januari tot en met april 2014 hebben slechts 7 politieambtenaren ontslag aangevraagd en verkregen. Dit aantal staat in schril contrast met de aantallen van 300 en meer die in de media genoemd worden. Door deze berichten wordt onnodig en onterecht commotie in het KPS en de samenleving veroorzaakt. Het Korps Politie Suriname verwacht in 2014 een netto personeelstoename van ruim honderd politieambtenaren realiseren.
Met deze verklaring hoopt de korpsleiding dat er een einde zal komen aan de wilde geruchten die via de media verspreidt worden omtrent de uitstroom bij het KPS.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.