Feedback samenleving meegenomen in werkoverleg met regio commandanten en structuurhoofden KPS

In het praatprogramma Bakana Tori van woensdag 19 oktober waar commissaris Bryan Isaacs en commissaris Rishi Akkal te gast waren, werden bellers in de gelegenheid gesteld aandachtspunten het korps rakende aan te geven. Daarbij is beloofd dat deze feedback zou worden meegenomen en besproken.

In een werkoverleg tussen de Directeur Operaties KPS met regio commandanten en structuurhoofden van het Korps Politie Suriname (KPS) op donderdag 27 oktober zijn naast de noodzakelijke veiligheidsverhogende maatregelen ook de aangehaalde punten omtrent de kwaliteit van het politie optreden zoals die wordt beleefd door de samenleving aangekaart.
Enkele verbeterpunten die tijdens het overleg werden besproken zijn: aandacht voor klantvriendelijkheid en een correcte bejegening van de burgerij, het opnemen van aangiftes op de ressorten en de overdracht waar nodig aan de recherche diensten. Ook de verschijning (representatief) tijdens dienstuitoefening en het reageren op meldingen alsook het rijgedrag kwamen aan de orde.
De regio commandanten en structuurhoofden dienen erop toe te zien dat er aandacht wordt geschonken aan deze punten en dat er zichtbare verbetering komt.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.