Drie vissers bij natuurreservaat te BovenCoesoewini aangehouden

Drie vissers zijn in de laatste week van oktober 2022 door jachtopzieners van het Lands Bosbeheer (LBB) bij een natuurreservaat in het Boven Coesoewinigebied aangehouden.
Het drietal die eveneens in het bezit was van drie jachtgeweren werd ter zake overtreding van het economisch delict overgedragen aan de politie van het bureau Zanderij. Aangezien het verboden is zonder een vergunning van LBB te jagen en te vissen in en rondom Natuurreservaten, werden de drie mannen door de politie in verzekering gesteld. Naderhand bleek dit trio legaal in het bezit te zijn van de jachtgeweren. De boot en de visnetten die niet aan de gestelde eisen voldeden zijn door de politie in beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie werden de drie overtreders in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na het betalen van een fikse boete is het drietal heengezonden.

De politie doet ten overvloede een beroep op de gemeenschap zich niet te begeven in en rondom natuurreservaten om te jagen of om te vissen, aangezien dit ten strengste verboden is. Tegen zij die zich toch hieraan schuldig maken zal niet geschroomd worden op te treden.
Er zal alleen rekening worden gehouden met personen die over een vergunning van LBB beschikken en geïnstrueerd zijn hoe zij in het gebied moeten jagen of vissen.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.