Binnen twee dagen 17 rijbewijzen van snelheidsduivels en dronken bestuurders ingevorderd

De Verkeersunit van regio Midden heeft op donderdag 21 juli negen rijbewijzen van hardrijders ingevorderd.  Eén van de bestuurders verkeerde onder invloed van alcohol. Bij een blaastest blies hij 950 microgram per liter uitgeademde alcohollucht.  Het toegestane percentage is 220 microgram. Deze bestuurder werd  overgebracht naar het politiebureau ter ontnuchtering. De hoogste snelheid die is gemeten is 100 km/u op een weggedeelte met een toegestane maximum snelheid van 50 km/u.

Op vrijdag 22 juli werden er weer verkeersacties gehouden, waarbij acht rijbewijzen zijn ingevorderd van snelheidsovertreders. Een bestuurder reed met een snelheid van 144 km/u op een weggedeelte met een toegestane maximum snelheid van 50 km/u.

In de artikelen 11 lid 1 onder c en artikel 19 lid 1 onder C van de Rijwet heeft de wetgever de politie de bevoegdheid gegeven tot het invorderen van rijbewijzen en de strafmaten bepaald. 

 

Artikel 11 lid 1 onder C van de Rijwet luidt als volgt: 

Op eerste vordering van de politie is de bestuurder van een motorrijtuig, tegen wie proces-verbaal is opgemaakt, verplicht tot overgifte hetzij van het/de hem ingevolge artikel 7 lid 1 sub 3 afgegeven rijbewijs of rijbewijzen, hetzij van het hem in het buitenland uitgereikte rijbewijs of internationaal rijbewijs als bedoeld in het op 24 april 1926 te Parijs gesloten internationaal verdrag betreffende het verkeer met motorrijtuigen, ter zake van:

C. het overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximum snelheid met vijftig kilometer of meer, of het bij herhaling overtreden van door de Minister bij beschikking aangegeven voorschriften van het Rijbesluit 1957. In deze beschikking worden voorts nadere regels vastgesteld met betrekking tot de mate van recidive alsmede de termijnen van de invordering van het rijbewijs.

 

Artikel 19 lid 1 onder C van de Rijwet luidt als volgt:

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie van de Algemene Geldboetewet wordt gestraft, degene die:

C. een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid met vijftig kilometer of meer overschrijdt;

De politie zal frequenter op de openbare wegen bezig zijn met verkeerscontrole en doet een beroep op weggebruikers om ervoor te zorgen dat zij zich aan de verkeersregels houden, zoals de wetgever dat heeft bepaald. De politie zal als wetshandhaver hierop toezien.

 

 

 

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.