Binnen het KPS wordt deviant gedrag niet getolereerd

0p woensdag 1 mei is op een nieuwswebsite een column verschenen waarin verwezen wordt naar een opbelradioprogramma van zaterdag 27 april. In die column geeft de columnist onder andere aan dat een vrouw gebeld heeft naar het programma en dat zij daarbij gezegd heeft, dat zij door een politieambtenaar betrapt was op het gebruiken van haar mobiele telefoon terwijl zij als chauffeuse deel nam aan het verkeer. Voorts dat de politieambtenaar haar zei dat hij haar niet zal bekeuren maar dat hij als tegen prestatie wel een bier van haar wil. Zij gaf de politieman Srd.20,- waarna hij weer in de politiewagen stapte en weg reed. Dat die politieman niet alleen was maar met nog enkele collega’s.
Als dat wat de vrouw vertelt heeft op waarheid berust is de reactie van de korpsleiding het volgende:
De korpsleiding ontkent niet dat onder politieambtenaren deviant gedrag voorkomt. Daartegenover staat dat de korpsleiding tegen elke vorm van deviant gedrag onder het politie personeel optreedt en wel zonder aanziens des persoon.
Afhankelijk van de aard van dat laakbaar gedrag vind er een disciplinaire- of strafrechtelijke afhandeling plaats tegen die ambtenaar of ambtenaren. De korpsleiding besteedt de nodige aandacht aan het zuiveren van de politie organisatie van actoren die daarin niet thuis horen. Die aandacht komt vanuit het besef dat de Surinaamse samenleving te allen tijde het vertrouwen en achting voor het Korps Politie Suriname moet hebben.
De korpsleiding vraagt de Surinaamse samenleving om alle politieambtenaren niet onder één kam te scheren. Dit omdat de leiding de overtuiging draagt dat het leeuwendeel van de politieambtenaren het werk doet zoals het hoort.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.