Bevordering politie ambtenaren in naast hogere rangBZC en Speciale diensten

Bij het Korps Politie Suriname hebben op donderdag 17 en vrijdag 18 augustus 2023 bevorderingen van een aantal politieambtenaren in naast hogere rang plaatsgevonden. Dit heugelijk feit heeft per structuur plaatsgevonden.

Van de structuur Human Resouce Management (HRM) zijn vier Majoors van politie bevorderd tot Onder Inspecteur politie, vijf Brigadiers van politie tot Majoors van politie en één rekruut van politie is aangesteld tot Hulp Agent van Politie 1e klasse.

Op de Politie Academie vonden de bevorderingen van de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), alwaar vijftien Majoors van politie bevorderd zijn tot Onder Inspecteurs, zevenentwintig Brigadiers tot Majoor van politie en vijf rekruten van politie aangesteld tot Hulp Agenten. Het structuurhoofd van BZC, de commissaris van politie Cherida Dragman, de vertegenwoordiger van de Surinaamse Politie Bond, Hoofdinspecteur Revelino Eijck spraken de aanwezigen kort toe.

Ook in het ontspanningslokaal voor politieambtenaren werden wetsdienaren die tewerk zijn gesteld onder de structuur Speciale Diensten bevorderd. Negenentwintig Majoors van politie zijn bevorderd tot Onder Inspecteurs, drieënzestig Brigadiers tot Majoor van politie en drie rekruten van politie zijn Hulp Agenten geworden.
De Commissaris van Politie, Eshita Hunte en de voorzitter van de SPB, Inspecteur M. Atompai hebben de collegae kort toegesproken en gaven de bevorderden mee dat het werk samen gedaan moet worden.

De Regiocommandant oost, Commissaris van politie Melvin Pinas, vierde dit heugelijk feit op zijn kabinet te Meerzorg. Vierendertig politieambtenaren zijn bevorderd in een naast hogere rang.De politieambtenaren werden daarna toegesproken door commissaris Pinas,M, hoofdinspecteur van politie Krisnadath, J. en de inspecteur van politie 3e kl. Gesrooh, S. van de politiebond. Hierna brachten zij hun felicitaties uit naar deze groep en werden zij gewezen op hun verantwoordelijkheid.

Onder leiding van de Gewestelijke Politie Commnandant (GPC) van Saramacca tevens waarnemend GPC Coronie, de Hoofdinspecteur van politie Ch. Mohan zijn te Groningen 11 onderofficieren van politie werkzaam in de districten Saramacca en Coronie in naast hogere rang bevorderd. Vier Majoors van politie zijn bevorderd tot onderinspecteur van politie en zeven brigadiers tot majoor van politie.
Bij deze plechtigheid waren verder aanwezig de Districts Commissaris van Saramacca, S. Bansi- Durga en de Voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, Inspecteur M. Atompai die naast de GPC de bevorderden kort hebben toegesproken.

Dit bericht delen

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.